CharlotteEuben

Over Charlotte Euben

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Charlotte Euben has created 30 blog entries.

Download het Belgische BIM-uitvoeringsplan

Naast het bestaande Belgische BIM-protocol en de hulpfiche BIM-modelleerafspraken, is nu ook het BIM-uitvoeringsplan beschikbaar. Met deze documenten stel je duidelijke afspraken op bij het toepassen van BIM binnen een bouwproject. Download het Belgische BIM-uitvoeringsplan en de bijhorende updates van het Belgische BIM-protocol en de hulpfiche BIM-modelleerafspraken hier.

Hulpfiche BIM-modelleerafspraken

Buildwise en Cluster BIM stelden een hulpfiche op met modelleerafspraken om de uitwisseling van digitale bouwinformatiemodellen te ondersteunen. Het uitwisselen van digitale bouwinformatiemodellen tussen de verschillende projectpartners (aannemers, architecten ...) is een belangrijk aspect bij BIM. Deze modellen moeten eenvoudig samen te voegen en te coördineren zijn, zodat ze bruikbaar zijn voor alle partijen. Daarom moeten er afspraken gemaakt worden over de manier waarop de modellen opgebouwd zijn. Om meer uniformiteit in deze modelleerafspraken te [...]

Cluster BIM gaat internationaal!

Cluster BIM bestaat ondertussen al anderhalf jaar en blijft succes boeken. Het recent gelanceerde Belgische BIM-protocol kan op veel positieve (nationale en internationale) reacties rekenen en we kijken dan ook alvast uit naar de komende publicaties: hulpfiches rond bestaande classificatiesystemen hulpfiche rond modelleerafspraken het Belgische BIM-uitvoeringsplan. Naast al het succesvolle werk (waar bovenstaande publicaties slechts een greep uit zijn) dat Cluster BIM samen met het TC BIM & ICT levert om BIM vaste voet aan de grond te doen [...]

De 7 ambassadeurs van Made Different Digital Wallonia

Made Different Digital Wallonia organiseerde dinsdag 20 maart 2018 een eerste evenement in Wallonië rond de trends en innovaties met betrekking tot de Industrie van de Toekomst.Tijdens deze avond werden de eerste 7 "ambassadeurs van Made Different Digital Wallonia" aangekondigd.Onze sector is goed vertegenwoordigd; maar liefst 4 van de 7 ambassadeurs zijn afkomstig uit de bouwsector:Stabilame: Ambassadeur Made Different Digital Wallonia voor "Smart production".Emac: Ambassadeur Made Different Digital Wallonia voor "Eco-Production".Mobic: Ambassadeur Made Different Digital Wallonia voor "Smart Production".Atelier de [...]

Buildwise lanceert het Belgische BIM-protocol

Om de opmars van BIM binnen België te ondersteunen en meer uniformiteit binnen een BIM-proces te brengen, heeft Buildwise in samenwerking met Cluster BIM het Belgische BIM-protocol opgesteld. Om met BIM een kwalitatief resultaat te behalen, dienen de verschillende partners binnen een bouwproject nauw samen te werken. Dit vraagt om een vlotte communicatie en duidelijke afspraken, die per project omschreven en gebundeld worden in een BIM-protocol en een BIM-uitvoeringsplan. Om de projectpartners te ondersteunen bij het consequent opmaken [...]

Welke classificatie(s) voor BIM?

Gelet op het toenemende gebruik van BIM en de verhoging van de hoeveelheid informatie die beheerd moet worden binnen een project, is het noodzakelijk om de gegevens uit het digitale model zodanig te structureren dat ze geëxploiteerd en op het juiste ogenblik uitgewisseld kunnen worden. Het gebruik van een classificatiesysteem kan hierbij een handig hulpmiddel vormen en dit, des te meer indien de verschillende betrokkenen gedurende de volledige levensduur van het project dezelfde classificatie blijven hanteren. Door de [...]

3D-technologieën en drones ten dienste van de bouw

Ter gelegenheid van het salon Digital Construction Brussels heeft Buildwise een aantal presentaties gegeven over nieuwe technologieën die gebruikt worden in de sector. Wij hebben voor u even de belangrijkste informatie samengevat uit de drie voordrachten, gegeven door Samuel Dubois en Michael De Bouw. 3D-scanning Daar waar de traditionele opmetingstechnieken zich beperkten tot het genereren van precieze, maar weinig gedetailleerde informatie, laten 3D-opmetingen in hoge resolutie vandaag de dag toe om een uiterst nauwkeurig beeld te krijgen [...]

Stand van zaken WG 2 TC BIM & ICT en Cluster BIM

Stand van zaken WG 2 (uitwisselingsprotocollen) TC BIM & ICT en Cluster BIM Binnen werkgroep 2 (uitwisselingsprotocollen) van de Cluster BIM en het TC BIM & ICT wordt er gewerkt aan de opstelling van een leidraad voor een BIM-protocol op projectniveau. Hiertoe wordt er eerst een algemeen kader geschetst en aangehaald wat erin verwerkt dient te worden. Dit is uitgeschreven en hier terug te vinden op onze website. We willen er echter wel op wijzen dat het hier gaat [...]

Buildwise-Magazine speciale uitgave: De digitalisering voor iedereen

Buildwise-Magazine speciale uitgave: De digitalisering voor iedereen De digitalisering zorgt voor een revolutie in onze sector. De nieuwe Buildwise-Magazine is dan ook geheel aan dit thema gewijd. Dit biedt u een houvast met artikels over informatie-uitwisseling, de uitdagingen en de bestaande tools. U kan de digitale versie online bekijken via de Buildwise-website of een papieren exemplaar ophalen op de Buildwise-stand van Batibouw.

BIM & betonstaal

BIM & betonstaal BIM belangt alle disciplines binnen de bouwsector aan, en dus ook het betonstaal. Naar aanleiding van de nieuwe Technische Voorlichting van Buildwise, ‘Vlechtwerk voor gewapend beton’, organiseerde Cobesta in samenwerking met Buildwise, de Confederatie Bouw en ORI onlangs de infonamiddag ‘Betonstaal: Op weg naar de wapeningsdetaillering van morgen’. Na een algemene inleiding over de nieuwe TV en BIM werd de praktijk in beeld gebracht. Als eerste aan het woord was een studiebureau dat zijn betonwapening uitwerkt [...]

Ga naar de bovenkant