Nieuwe terminologie bij het implementeren van de ISO19650

De vernieuwing van het huidige BIM protocol conform de ISO 19650 series brengt nieuwe termen met zich mee. Het is wenselijk deze termen zo snel mogelijk vast te leggen zodat alle partners bij een project éénduidig kunnen communiceren. De werkgroep van het WTCB die zich buigt over het vernieuwde BIM protocol heeft alvast een document uitgewerkt hieromtrent om de implementatie van de norm te faciliteren in de bouwindustrie. Het document is gebaseerd op een consensus tussen de verschillende leden [...]