BIM-manifest (ADEB-VBA)

De ADEB-VBA is de vertegenwoordiger en woordvoerder van de grote Belgische bouwbedrijven. In oktober 2015 publiceerde deze vereniging ‘The guide to Building Information Modelling’, een BIM-manifest voor België. De aanleiding tot deze publicatie was de erkenning van het feit dat BIM niet zomaar een nieuwe trend is, maar wel ‘een totaal nieuwe benadering van onze manier van denken en handelen’.
Het manifest werd geïnspireerd door buitenlandse BIM-richtlijnen, BIM-normen en BIM-handboeken, met praktische richtlijnen voor de verschillende stakeholders. Het huidige BIM-handboek voor de Belgische bouwsector streeft hetzelfde doel na voor ons land. Het vermeldt een reeks praktische regels en aanbevelingen waarmee een BIM-procesmanager, in samenwerking met de verschillende stakeholders, zijn projectspecifieke BIM-protocol kan uitwerken.

Je kan het BIM-manifest downloaden via de website van ADEB-VBA, waar je ook een uitgebreid persbericht met de aankondiging van het BIM-manifest terugvindt.