BIM is een nieuwe manier van werken die zowel op nationaal als op internationaal niveau een groeiend succes kent. Zo passen alsmaar meer grote én kleine bedrijven BIM toe in hun bouwprojecten. Maar wat is BIM nu precies? Welke rol kan BIM spelen bij de verschillende fasen van een bouwproject? In deze rubriek proberen we deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.