Omschrijving project

Ontwikkeling en realisatie van een multifunctioneel kantoorgebouw voor de stadsdiensten en het OCMW van Hasselt. De totale grootte bovengronds bedraagt 17.000 m² waarvan 14.800 m² bestaat uit nieuwbouw. Het project omvat eveneens renovatie-en restauratiewerken aan het aanliggende voormalige rijkswachtgebouw.

Projectgegevens

Locatie:
Hasselt
Type project:
Uitbreiding + renovatie
Type constructie:
Overheidsgebouwen (stadhuis, brandweerkazerne, ...)
Opdrachtgever:
AGB Hasselt
Architect(en):
Jaspers-Eyers | UAUcollectiv | Architectenbureau Michel Janssen
Bouwpartners:

Studiebureau stabiliteit: Eurostation | Engitop Studiebureau Technieken: Eurostation | ITD
Aannemer: Kumpen & Democo

Oppervlakte:
10.000 m² <...<25.000 m²
Kostprijs:
€ 25.000.000 <...
Datum van aanvang:
2015
Contractvorm:
Design-build (DB)

Gebruik BIM

BIM-level:
Level 2 (uitwisseling van modellen)
Uitwisselingsplatform:
Bricsys 24/7

Gebruikers BIM

Architect(en):

Archicad

Stabiliteitsingenieur(s):

Allplan

Ingenieur(s) technieken:

Revit

Aannemer(s):

Solibri Model Checker – SimpleBIM – Revit

Omschrijving BIM

Toepassing BIM:

Voor dit project wordt het Open-BIM-principe toegepast. Dit houdt in dat er op regelmatige basis BIM-modellen worden uitgewisseld tussen de verschillende partijen. Het uitwisselingsformaat dat hiervoor gebruikt wordt, is IFC.