Hier worden allerlei interessante documenten met betrekking tot BIM opgelijst: gaande van links naar artikels en richtlijnen tot relevante websites. De documentatie is afkomstig zowel uit het binnen- als buitenland, aangezien er internationaal gewerkt wordt rond BIM en er al vele landen verder staan dan de Belgische bouwsector.

Deze lijst is niet limitatief. Hier wordt slechts een beperkte, doch zeer interessante greep van de omvangrijke beschikbare informatie weergegeven. Voor bijkomende BIM literatuur verwijzen we graag naar de virtuele bibliotheek van het WTCB via deze link.

Bibliotheek WTCB BIM
EN ISO 16739:2016 (2016)

Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries

Standard EN
EN ISO 19650-1:2018 (2018)

Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) – Information management using building information modelling – Part 1: Concepts and principles

Standard EN
EN ISO 19650-2:2018 (2018)

Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) – Information management using building information modelling – Part 2: Delivery phase of the assets

Standard EN
EN ISO 29481-1:2017 (2017)

Building information models – Information delivery manual – Part 1: Methodology and format

Standard EN
EN ISO 29481-2:2016 (2016)

Building information models – Information delivery manual – Part 2: Interaction framework

Standard EN
EU BIM Task Group

Bringing together national efforts into a common and aligned European approach to develop a world-class digital construction sector.

Website EN
Feuille de route normalisation – Stratégie française pour les actions de pré-normalisation et normalisation BIM appliquées au bâtiment (2017) Document FR France
Handbook for the introduction of Building Information Modelling by the European Public Sector (2017) Guide EN EU
Mediaconstruct Website FR France
Nationaal BIM Handboek

Richtlijnen voor BIM gebruik

Website NL
Nationaal BIM Protocol (2017) Protocol NL Netherlands
Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan (2016) Protocol NL Netherlands
Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan (2016) Guide NL Netherlands
National BIM Standard – United States Website EN US
PAS 1192-3:2014 (2014)

Specification for information management for the operational phase of assets using building information modelling

Standard EN UK
PAS 1192-5:2015 (2015)

Specification for security-minded building information modelling, digital built environments and smart asset management

Standard EN UK
PAS 1192-6:2018 (2018)

Specification for collaborative sharing and use of structured Health and Safety information using BIM

Standard EN UK
Post Contract-Award Building Information Modelling (BIM) Execution Plan (BEP) (2013) Guide EN UK
Pre-Contract Building Information Modelling (BIM) Execution Plan (BEP) (2013) Guide EN UK
Réussir le BIM pour l’exploitation. Garantir la continuité des données de la conception à l’exploitation. (2016) Brochure FR France