Oostmalsesteenweg 261
2310 Rijkevorsel
+32 3 340 17 11
info@vanroey.pro
http://www.groepvanroey.be/

Wie zijn wij?

Van Roey is een pionier-aannemer met een langetermijnfocus: een zeer lange traditie én een focus op de toekomst. Een complex DBFMO-project of een eerder eenvoudige opdracht; hoe groot of klein een project ook is, Van Roey heeft veel kennis in huis. Op technisch én strategisch vlak. We brengen alle behoeftes van de klant nauwkeurig in kaart. We denken mee over concept en financiering en hebben altijd het volledige bouwproces voor ogen. Van ruwbouw en constructie, tot en met het kleinste detail in de afwerking. Ook onderhoud en exploitatie behoort tot onze expertise. Bij elke opdracht die we starten, vertalen we de visie en doelstelling van klanten in een duurzame infrastructurele totaaloplossing. Met voldoende oog voor de laagste mogelijke operationele kost gedurende de economische levensduur van het gebouw. Van een pure aannemer zijn wij geëvolueerd naar een “dienstverlener”. We streven er continu naar om onze kwaliteit en doeltreffendheid verder te verhogen. Veel van onze klanten zijn al decennia klant en komen keer op keer bij ons terug met hun bouwplannen. Uiteraard willen we op elk moment maximaal kunnen blijven inspelen op de veranderende behoeften van klanten. Daarom investeren we continu in nieuwe technieken en technologieën.

Ambities BIM

Wij zijn specifiek in het project geïnteresseerd omdat we bij Groep Van Roey sinds eind vorige eeuw bezig zijn met het zoeken naar alternatieve manieren van aanbesteden (DBFMO). We geloven dat door in communicatie te gaan met alle stakeholders er een nieuwe manier van SAMENwerken ontstaat. Het streven naar een goede samenwerking tussen bouwheer, architect, studiebureaus, veiligheidscoördinator en aannemer leidt tot een:
 • ideale structuur en logische opbouw
 • optimale invulling van het programma
 • grotere transparantie
 • meer kritische benadering van het bouwwerk (vanuit verschillende invalshoeken)
 • kortere uitvoeringstermijn
 • lagere prijs
 • strikte budgetbewaking
 • meer kwalitatieve uitvoering
 • minder faalkosten
 • veiligere uitvoering
Om bovenstaande doelstellingen te kunnen waar maken en de communicatie lijnen gestructureerd te laten verlopen zijn we begin 2014 bij BIM terecht gekomen. Tot de eerste helft van 2015 zien we de meerwaarde van BIM in het verbeteren van ons eigen bedrijfsprocessen (little BIM). We maken een 3D-model van de dragende structuur waarbij we de modellen gebruiken om de productie van de wapening- en prefabafdeling bij Staalbeton aan te sturen. Tot op heden wordt bij Groep Van Roey, BIM vooral gebruikt in de uitvoeringsfase. In het voortraject dwz tijdens de kandidatuurstelling van een nieuw dossier of aansluitend tijdens de aanbestedingsfase, ligt de BIM uitdaging voor de komende jaren. Om deze doelstelling te doen slagen is er nood aan:
 • het creëren van draagvlak
 • bewustmaking bij aanbestedende overheden van de meerwaarde van BIM
 • een koppeling van het PVE aan het model
 • een zoektocht naar standaardisatie en ontwikkelen van databanken
 • de integratie van onderhoud in het model
 • juridische ondersteuning,
Ga naar de bovenkant