ESF – Digitale transformatie van de bouw

banner ESF

Toelichting project

Digitalisering in de bouw en in het bijzonder BIM (Building Information Model/Modelling/Management) bieden aanzienlijke concurrentievoordelen: faalkosten worden gereduceerd, projectdoorlooptijden verkorten, en technologische innovaties kunnen gemakkelijker geïmplementeerd worden. Bedrijven die zich wensen aan te passen aan deze digitale revolutie (“bouwindustrie 4.0”) hebben echter BIM-competent personeel nodig. Dit vergt competentiewijzigingen / -verbredingen bij nagenoeg alle stakeholders in de brede bouwsector (infrastructuurwerken, gebouwen, bouwproductfabrikanten). Met dit SCOPE project wenst Cluster BIM deze nieuwe competentieverwachtingen in kaart te brengen en acties te ondernemen en te voorzien op vlak van competentie-ontwikkeling om de digitale transitie in de bouwsector te faciliteren.

Oproep 481
SCOPE 2 – Strategische competentieprognoses voor erke organisaties
Begindatum project 01/04/2018
Einddatum project 31/03/2019
Financiële steun
Organisatie Cluster BIM (WTCB)
Onderaannemer Mpiris

Resultaten