In het kader van het salon ‘Digital Construction Brussels’, zal er een wedstrijd georganiseerd worden die (doctoraats-)studenten de kans biedt om de resultaten van hun onderzoek voor te stellen en waaraan een mooie prijs verbonden is.

Deze wedstrijd is toegankelijk voor het publiek en gaat door op 25 oktober van 11u30 tot 13u00. Het is de ideale gelegenheid om innovaties op het gebied van BIM en de digitalisering te ontdekken.

We kijken ernaar uit u daar te zien!