Onvermoeibare robots, minuscule sensoren en véél data… De integratie van digitale technieken maakt fabrieken intelligenter dan ooit. Deze nieuwe fase in industriële ontwikkeling, beter bekend als ‘industrie 4.0’, moet leiden tot efficiëntere productietechnieken, slimme producten en nieuwe businessmodellen. In het kader van Visie 2050 van de Vlaamse overheid begeleidt het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) de overgang naar industrie 4.0. Zo wil ze de maakindustrie in Vlaanderen op lange termijn behouden en versterken.

Concreet ziet VLAIO vijf actielijnen naar industrie 4.0:

  • Centraal platform: Vlaanderen Industrie 4.0 fungeert als centraal platform waar de Vlaamse overheid, de bedrijfsfederaties en de onderzoeksinstellingen elkaar ontmoeten.
  • Sterke kennisbasis: kennisinstellingen en onderzoekscentra voeren met steun van de overheid gericht onderzoek naar geavanceerde concepten voor bedrijven.
  • Concrete toepassingen: het stimuleren van de toepassing van nieuwe technologieën en concepten vormt de essentie van het actieplan. Dat gebeurt onder meer met industrie 4.0-proeftuinen waar onderzoekers en technici hun expertise ter beschikking stellen aan bedrijven.
  • Betere omgevingsvoorwaarden: naast de centrale thema’s werk en opleiding, levert de overheid ook inspanningen om belemmerende factoren op het vlak van wetgeving, standaarden en infrastructuur weg te werken.
  • Internationale samenwerking: de cluster laat Vlaamse maakbedrijven zo veel mogelijk profiteren van internationale steunprogramma’s door samenwerking over de grenzen heen aan te moedigen én te faciliteren.

 

Meer informatie op https://www.industrie40vlaanderen.be/.