Omschrijving project

LION – Labs In One Network – is een project van Johnson & Johnson ontworpen door Exilab NV & dbv-architecten.

Het nieuwe gebouw brengt ongeveer 250 wetenschappers, laboranten, management en ondersteunend personeel samen, die momenteel nog verspreid zitten in vier labo’s over de hele campus. Zij kunnen vanaf 2020 gecentraliseerd samenwerken aan onze belangrijke ontwikkelingsactiviteiten voor nieuwe en bestaande geneesmiddelen in deze ‘state-of-the-art’ laboratoriumomgeving.

Het nieuwe gebouw wordt op het terrein van de voormalige chemische fabriek op de Beerse I campus in België opgetrokken. De voorbereidende werkzaamheden voor project LION zijn gestart in december 2016 en we voorzien dat het nieuwe gebouw, met een totale bruto vloeroppervlakte van ongeveer 10.400m², volledig operationeel zal zijn in 2020.

Projectgegevens

Locatie:
Beerse
Type project:
Nieuwe constructie
Type constructie:
Industrieel gebouw
Opdrachtgever:
Janssen Pharmaceutica
Architect(en):
Exilab NV - DBV Architecten
Bouwpartners:

Siegers Technics – Elektriciteit
Engie Axima – HVAC
Hyline – Special Piping
Democo – Ruwbouw
Building Group Jansen – Afwerking

Oppervlakte:
10.000 m² <...<25.000 m²
Kostprijs:
€ 25.000.000 <...
Datum van aanvang:
2016
Contractvorm:
Traditioneel

Gebruik BIM

BIM-level:
Level 2 (uitwisseling van modellen)
Uitwisselingsplatform:
BIMCollab, Autodesk BIM 360

Gebruikers BIM

Opdrachtgever:

Autodesk BIM 360

Architect(en):

Archicad

Ingenieur(s) technieken:

Bentley Aecosim, Autodesk Revit

Aannemer(s):

Bentley Aecosim, Autodesk Revit

Facility manager:

Autodesk BIM 360

Omschrijving BIM

Toepassing BIM:

In 2013 was er voor het eerste sprake van dit project en werd de basis gelegd voor wat nu het ‘Model’ wordt genoemd. Door vanaf het concept te starten met BIM hebben we ervoor gezorgd iedereen zich heeft kunnen focussen op wat echt telt, het gebouw en zijn gebruikers.

Voor het ontwerp is er gebruik gemaakt van 3 softwarepakketten – Revit | Archicad | Aecosim. De toekomstige gebruikers van het gebouw hebben dankzij BIM meer feeling met het gebouw dan bij een traditionele werkwijze. Het visuele aspect van de 3D modellen zorgt ervoor dat er geen verkeerde verwachtingen worden geschept. 3D & BIM-tools worden gebruikt om de meeting te structureren en documenteren. Na elke meeting volgt er een update van het BIM-model.

Coördinatie van de verschillende technieken in het gebouw werd/wordt gedaan in Solibri Model Checker.

Voor de uitvoering & opvolging zal er in Autodesk BIM 360 (Field & Glue) een gecentraliseerd model worden opgebouwd waar alle partijen (contractors, ingenieurs & de bouwheer) bijdragen tot het succesvol afronden van dit unieke bouwproject.

Voor de coördinatie & uitvoering van de bouwput is gebruik gemaakt van een 3D scan (point cloud) om de afmetingen te controleren en verifiëren aan het BIM-model. Nadien zijn door de uitvoerende partij nog aanpassingen gebeurd afgeleid uit clashes tussen model en scan.

Na de oplevering dient het gebouw overgedragen te worden aan het maintenance team binnen de Janssen Farmaceutica site in Beerse. Alle nodige informatie dient door het projectteam te worden geïmplementeerd tijdens de uitvoering.

We gebruiken virtual reality om de gebruikers een unieke ervaring te geven met hun gebouw zelfs voor de bouwwerken gestart zijn. Op die manier kunnen we het ontwerp aanpassen aan de noden van de gebruiker. In een later stadium zal VR gebruikt worden voor de training van gebruikers zodat ze het gebouw veilig kunnen exploiteren vanaf dag 1.

Ervaring BIM:

BIM is een onmisbare tool & werkwijze om complexe bouwprojecten tot een goed einde te brengen. Het detail niveau en de kwaliteitsbewaking kunnen beter worden gemonitord tijdens de verschillende fases van het project & de uitbating die daarop volgt. We geloven dat BIM zowel voor de opdrachtgever, het ontwerpteam & de uitvoerders en must-have is.