Werkgroepen

Het Technisch Comité BIM & ICT is opgedeeld in vijf werkgroepen. Elke werkgroep werkt, in nauwe interactie met de andere werkgroepen, rond een bepaald thema.

Werkgroep 1 : Classificatie

Een van de doelstellingen van werkgroep 1 is het analyseren van bestaande classificatiesystemen en het bepalen welke van deze systemen het best voldoet aan de behoeften van de bouwsector in het kader van BIM.

Werkgroep 2: Uitwisselingsprotocollen

Werkgroep 2 legt zich toe op de opstelling van een leidraad voor de informatie-uitwisseling tijdens het BIM-proces.

Werkgroep 3: E-catalogus BIM

Werkgroep 3 heeft als oogmerk om een e-catalogus samen te stellen voor de eenduidige uitwisseling van objecten en producten met bijhorende informatie.

Werkgroep 4: Juridische aspecten

Binnen Werkgroep 4 wordt een juridisch kader uitgewerkt rond aspecten zoals de verantwoordelijkheden, de intellectuele eigendom en de afspraken bij het BIM-proces.

Werkgroep 5: Opleidingen

Werkgroep 5 richt zich op de BIM-competenties die (toekomstige) bouwprofessionelen moeten verwerven om de uitdagingen van BIM aan te kunnen gaan. Het doel van de werkgroep is enerzijds om initiële opleidingen aan te passen en anderzijds om de huidige bouwprofessionelen te helpen bij het beginnen met BIM.