Werkgroepen

Het Technisch Comité BIM & ICT is opgedeeld in vijf werkgroepen. Elke werkgroep werkt, in nauwe interactie met de andere werkgroepen, rond een bepaald thema.

Werkgroep 1 : Classificatie

Werkgroep 1 spitst zijn aandacht toe op de opstelling van een algemeen classificatiesysteem van elementen ter ondersteuning van de informatie-uitwisseling.

Werkgroep 2: Uitwisselingsprotocollen

Werkgroep 2 legt zich toe op de opstelling van een leidraad voor de informatie-uitwisseling tijdens het BIM-proces.

Werkgroep 3: E-catalogus BIM

Werkgroep 3 heeft als oogmerk om een e-catalogus samen te stellen voor de eenduidige uitwisseling van objecten en producten met bijhorende informatie.

Werkgroep 4: Juridische aspecten

Binnen Werkgroep 4 wordt een juridisch kader uitgewerkt rond aspecten zoals de verantwoordelijkheden, de intellectuele eigendom en de afspraken bij het BIM-proces.

Werkgroep 5: Opleidingen

Werkgroep 5 legt zich ten slotte toe op het organiseren van opleidingen en het creëren van competentieprofielen (bv. BIM-manager).