Aangezien BIM voor een grote verandering in de bouwsector zorgt, worden er heel wat projecten opgezet om de overgang naar BIM te ondersteunen en de mogelijkheden rond BIM verder te onderzoeken. Hieronder kan u een aantal interessante projecten terugvinden.

logo TC BIM & ICT

Federaal

Buildwise heeft het nieuwe Technische Comité ‘BIM & ICT’ opgericht. Dit Comité zal de nodige onderzoeks- en informatieactiviteiten opstarten en coördineren en de normalisatieactiviteiten opvolgen.

logo project BIM

Vlaams

Het doel van dit project is om de bouwprofessionals vertrouwd te maken met de technologie rond BIM en hen ertoe aan te zetten BIM in de praktijk te gebruiken.

logo bim

Federaal

Deze prenormatieve studie wordt gesubsidieerd door de FOD Economie en heeft als bedoeling een geharmoniseerd communicatiekader uit te werken voor het digitale bouwmodel.

logo Cluster BIM

Vlaams

In de eerste plaats is het de bedoeling met deze cluster de samenwerking tussen deelnemende bouwbedrijven en -professionelen uit te bouwen, maar in de tweede plaats ook om verder te gaan in de BIM-technologie door componenten als BIM-compatibele databanken en plug-intools verder te ontwikkelen.

Vlaams

Virtual en Augmented Reality in de voorbereidingsfase en uitvoeringsfase van gebouwen.