Nieuws2024-01-10T14:17:25+01:00

Nieuws

Doorstart Cluster BIM -> Cluster Digital Construction

Cluster BIM wil doorgaan op het succesvolle elan van voorbije jaren! Zoals eerder beloofd hebben we een voorstel uitgewerkt om de doorstart van de clusters BIM en Bouwindustrialisatie mogelijk te maken, onder de naam cluster DigitalConstruction. Op basis van feedback uit de werkgroepen, enquêtes en individuele gesprekken hebben we een voorstel van prioriteiten en werkprogramma uitgewerkt. Enkele topics die naar voren komen: BIM-modelleerafspraken, geïndustrialiseerde en gedigitaliseerde bouwmethodes, productdatabanken, koppeling BIM-businessproces en promotie OpenBIM. Ook de thematische workshops, technologiedemo’s en[...]

19-05-2020|

Sign up for the International BIM Symposium (Brussels)!

Sign up for the two-day International BIM Symposium on 23 and 24 October in Tour & Taxis! 4 themes: Hybrid multidisciplinary projects (1); Circularity, Digital Twin and O&M (2); 3D scanning projects (3); Future thinking & Innovation (4); 4 keynote speakers: Thomas Liebich, AEC3 (1); Mitch Boryslawski, Ecodomus (2); Shawn O'Keeffe, BIM&Scan (3); Martin Fischer, CIFE, Stanford; Many international cases. The complete programme will be online in September. 320 Euros for (excl. VAT) for members of ie-net, Cluster BIM, Confederatie[...]

27-08-2019|

Download het Belgische BIM-uitvoeringsplan

Naast het bestaande Belgische BIM-protocol en de hulpfiche BIM-modelleerafspraken, is nu ook het BIM-uitvoeringsplan beschikbaar. Met deze documenten stel je duidelijke afspraken op bij het toepassen van BIM binnen een bouwproject. Download het Belgische BIM-uitvoeringsplan en de bijhorende updates van het Belgische BIM-protocol en de hulpfiche BIM-modelleerafspraken hier.

02-07-2019|

Liefst 12 cases voor BIM-wedstrijd op Architect @ Work!

Dit jaar vond het evenement Architect @ Work plaats in Kortrijk Xpo op 9 en 10 mei. Tijdens Architect @ Work organiseerde hoofsponsor C3A samen met partners ArchitectAssistentie en  N² ’t Kwadraat de prijsuitreiking van een BIM-wedstrijd met als thema "BIM-bouwdata extractie". Door deze wedstrijd kunnen professionals in de bouwsector uitpakken met hun architectuurrealisaties. Het team van organisatoren voorzag een mooie prijzenpot en de beste inzendingen voor de BIM-wedstrijd werden tentoongesteld op Architect_at_Work in Xpo Kortrijk én op de[...]

20-06-2019|

Neem deel aan deze BIM-enquête en win een ticket voor BIM World Paris!

De Cluster BIM nodigt u graag uit om deel te nemen aan een enquête over de toepassing van BIM in België. Wij zijn geïnteresseerd in uw mening! Hoe ziet u BIM vandaag en over 10 jaar? Start de enquête Wanneer het gaat over de toekomst van de bouwsector, rolt het woord ‘BIM’ (kort voor o.a. Building Information Management) wel eens over de lippen. BIM dekt echter vele ladingen. Daarom nodigen we u graag uit om een korte vragenlijst in te vullen.[...]

17-01-2019|

Hogeschool HOWEST nog op zoek naar stageplaatsen en onderwerpen voor bachelorproef Toegepaste Architectuur

U overweegt een stageplaats en/of een onderwerp voor een bachelorproef aan te bieden aan een laatstejaarsstudent bachelor Toegepaste Architectuur voor de periode februari tot en met mei 2019? Neem dan zeker contact op met Hogeschool HOWEST. De bachelorproef is een eindwerk, waarbij studenten uw onderneming kunnen helpen met een onderzoeksproject op maat van de noden van uw onderneming. Op www.bapta.be kunt u lezen hoe HOWEST de Bachelorproef bij Toegepaste Architectuur invult.   Voor stageplaatsen kunt u surfen naar www.howest.be/stage, waar u o.m. een handleiding vindt om uw bedrijf[...]

14-11-2018|

De BIM-competentiematrix

Om de (toekomstige) bouwprofessionelen te helpen bij het aannemen van de uitdagingen die geboden worden door BIM, is het belangrijk om de competenties te identificeren die ze dienen aan te leren tijdens hun initiële vorming, of later, via een eventuele voortgezette opleiding. De werkgroep ‘Opleidingen’ van het Technisch Comité BIM & ICT en de Cluster BIM heeft een eerste stap in deze richting gezet door de opstelling van de ‘BIM-competentiematrix’. Lees het volledige artikel. Klik hier om de pdf[...]

24-10-2018|

Workshop: Hoe de toekomstige bouwprofessionelen en de huidige teams voorbereiden op BIM?

In het kader van het salon ‘Digital Construction Brussels’ organiseert Buildwise een workshop ‘Hoe de toekomstige bouwprofessionelen en de huidige teams voorbereiden op BIM?’. Deze workshop heeft tot doel om de behoeften van de bouwsector op het vlak van BIM-competenties te identificeren. Hiervoor zullen de professionelen (aannemers, architecten, studiebureaus, etc.) in verschillende groepen onderverdeeld worden naargelang hun sector en zullen ze samen vooraf opgestelde vragen beantwoorden. Vervolgens zullen ze hun beschouwingen delen met de scholen en opleidingscentra die deelnemen[...]

15-10-2018|

De classificatiesystemen in het BIM-verhaal

In een tijd waarin het gebruik van BIM en de hoeveelheid te beheren informatie in een project voortdurend toenemen, is het structureren van gegevens meer dan ooit essentieel voor de exploitatie ervan. Met deze uitdaging in het achterhoofd hebben de werkgroepen (WG1 ‘Classificatie’) van het Technisch Comité BIM & ICT en van de Cluster BIM een onderzoeks- en analyseproject op poten gezet dat tot doel heeft na te gaan welke classificatiesystemen het meest geschikt zijn in het BIM-verhaal. De resultaten[...]

28-09-2018|

Hulpfiche BIM-modelleerafspraken

Buildwise en Cluster BIM stelden een hulpfiche op met modelleerafspraken om de uitwisseling van digitale bouwinformatiemodellen te ondersteunen. Het uitwisselen van digitale bouwinformatiemodellen tussen de verschillende projectpartners (aannemers, architecten ...) is een belangrijk aspect bij BIM. Deze modellen moeten eenvoudig samen te voegen en te coördineren zijn, zodat ze bruikbaar zijn voor alle partijen. Daarom moeten er afspraken gemaakt worden over de manier waarop de modellen opgebouwd zijn. Om meer uniformiteit in deze modelleerafspraken te[...]

09-08-2018|

Buildwise lanceert het Belgische BIM-protocol

Om de opmars van BIM binnen België te ondersteunen en meer uniformiteit binnen een BIM-proces te brengen, heeft Buildwise in samenwerking met Cluster BIM het Belgische BIM-protocol opgesteld. Om met BIM een kwalitatief resultaat te behalen, dienen de verschillende partners binnen een bouwproject nauw samen te werken. Dit vraagt om een vlotte communicatie en duidelijke afspraken, die per project omschreven en gebundeld worden in een BIM-protocol en een BIM-uitvoeringsplan. Om de projectpartners te ondersteunen bij het consequent opmaken[...]

15-02-2018|

Welke classificatie(s) voor BIM?

Gelet op het toenemende gebruik van BIM en de verhoging van de hoeveelheid informatie die beheerd moet worden binnen een project, is het noodzakelijk om de gegevens uit het digitale model zodanig te structureren dat ze geëxploiteerd en op het juiste ogenblik uitgewisseld kunnen worden. Het gebruik van een classificatiesysteem kan hierbij een handig hulpmiddel vormen en dit, des te meer indien de verschillende betrokkenen gedurende de volledige levensduur van het project dezelfde classificatie blijven hanteren. Door de[...]

01-12-2017|

Classificatiesystemen in het kader van BIM

Werkgroep 1 (classificatie) van Cluster BIM en TC BIM & ICT analyseert de classificatiesystemen die relevant zijn in het kader van BIM. Achtergrond en ISO 12006-2 In deze context werd recent het artikel 'Analyse van de classificatiesystemen in het kader van BIM' gepubliceerd. Dit artikel heeft als doel om de basis te leggen voor een goed begrip van het gebruik van een classificatie en codificatie. In eerste instantie verklaart het artikel de terminologie en geeft[...]

11-05-2017|

Stand van zaken WG 2 TC BIM & ICT en Cluster BIM

Stand van zaken WG 2 (uitwisselingsprotocollen) TC BIM & ICT en Cluster BIM Binnen werkgroep 2 (uitwisselingsprotocollen) van de Cluster BIM en het TC BIM & ICT wordt er gewerkt aan de opstelling van een leidraad voor een BIM-protocol op projectniveau. Hiertoe wordt er eerst een algemeen kader geschetst en aangehaald wat erin verwerkt dient te worden. Dit is uitgeschreven en hier terug te vinden op onze website. We willen er echter wel op wijzen dat het hier gaat[...]

15-02-2017|

Cluster BIM in de startblokken: een geslaagde kick-off

Cluster BIM in de startblokken: een geslaagde kick-off Opdat BIM een stevige voet aan de grond zou krijgen in Vlaanderen, werd door een heel aantal Vlaamse bedrijven beslist om samen te werken en een cluster op te richten: de Cluster BIM. Deze samenwerking is na een geslaagde kick-offmeeting in het Havenhuis van Antwerpen officieel van start gegaan. Deze nieuwe nationale eyecatcher in de Antwerpse haven, vormde omwille van de toepassing van BIM, een geschikte locatie voor deze startvergadering. Aan[...]

17-11-2016|
Ga naar de bovenkant