Nieuws2018-03-20T10:14:46+00:00

Nieuws

Hulpfiche BIM-modelleerafspraken

Het WTCB en Cluster BIM stelden een hulpfiche op met modelleerafspraken om de uitwisseling van digitale bouwinformatiemodellen te ondersteunen. Het uitwisselen van digitale bouwinformatiemodellen tussen de verschillende projectpartners (aannemers, architecten ...) is een belangrijk aspect bij BIM. Deze modellen moeten eenvoudig samen te voegen en te coördineren zijn, zodat ze bruikbaar zijn voor alle partijen. Daarom moeten er afspraken gemaakt worden over de manier waarop de modellen opgebouwd zijn. Om meer uniformiteit in deze modelleerafspraken [...]

09-08-2018|

Het WTCB lanceert het Belgische BIM-protocol

Om de opmars van BIM binnen België te ondersteunen en meer uniformiteit binnen een BIM-proces te brengen, heeft het WTCB in samenwerking met Cluster BIM het Belgische BIM-protocol opgesteld. Om met BIM een kwalitatief resultaat te behalen, dienen de verschillende partners binnen een bouwproject nauw samen te werken. Dit vraagt om een vlotte communicatie en duidelijke afspraken, die per project omschreven en gebundeld worden in een BIM-protocol en een BIM-uitvoeringsplan. Om de projectpartners te ondersteunen bij het consequent [...]

15-02-2018|

Welke classificatie(s) voor BIM?

Gelet op het toenemende gebruik van BIM en de verhoging van de hoeveelheid informatie die beheerd moet worden binnen een project, is het noodzakelijk om de gegevens uit het digitale model zodanig te structureren dat ze geëxploiteerd en op het juiste ogenblik uitgewisseld kunnen worden. Het gebruik van een classificatiesysteem kan hierbij een handig hulpmiddel vormen en dit, des te meer indien de verschillende betrokkenen gedurende de volledige levensduur van het project dezelfde classificatie blijven hanteren. Door de [...]

01-12-2017|

Classificatiesystemen in het kader van BIM

Werkgroep 1 (classificatie) van Cluster BIM en TC BIM & ICT analyseert de classificatiesystemen die relevant zijn in het kader van BIM. Achtergrond en ISO 12006-2 In deze context werd recent het artikel 'Analyse van de classificatiesystemen in het kader van BIM' gepubliceerd. Dit artikel heeft als doel om de basis te leggen voor een goed begrip van het gebruik van een classificatie en codificatie. In eerste instantie verklaart het artikel de terminologie en geeft [...]

11-05-2017|

Stand van zaken WG 2 TC BIM & ICT en Cluster BIM

Stand van zaken WG 2 (uitwisselingsprotocollen) TC BIM & ICT en Cluster BIM Binnen werkgroep 2 (uitwisselingsprotocollen) van de Cluster BIM en het TC BIM & ICT wordt er gewerkt aan de opstelling van een leidraad voor een BIM-protocol op projectniveau. Hiertoe wordt er eerst een algemeen kader geschetst en aangehaald wat erin verwerkt dient te worden. Dit is uitgeschreven en hier terug te vinden op onze website. We willen er echter wel op wijzen dat het hier gaat [...]

15-02-2017|

Cluster BIM in de startblokken: een geslaagde kick-off

Cluster BIM in de startblokken: een geslaagde kick-off Opdat BIM een stevige voet aan de grond zou krijgen in Vlaanderen, werd door een heel aantal Vlaamse bedrijven beslist om samen te werken en een cluster op te richten: de Cluster BIM. Deze samenwerking is na een geslaagde kick-offmeeting in het Havenhuis van Antwerpen officieel van start gegaan. Deze nieuwe nationale eyecatcher in de Antwerpse haven, vormde omwille van de toepassing van BIM, een geschikte locatie voor deze startvergadering. Aan [...]

17-11-2016|