Het Technisch Comité BIM & ICT

logo CTC BIM & ICTBuildwise heeft recentelijk het Technisch Comité BIM & ICT opgericht. Dit Comité zal de nodige onderzoeks- en informatieactiviteiten opstarten en coördineren en de normalisatieactiviteiten opvolgen.

Het is ook de wens van de sector om het Technisch Comité BIM & ICT te laten uitgroeien tot een nationaal platform voor alle acties die tot doel hebben om het gebruik van BIM en andere digitale toepassingen die gericht zijn op de noden van de bouwwereld te promoten en in goede banen te leiden.

Samenstelling

Het Technisch Comité BIM & ICT werkt rond horizontale thema’s die alle actoren uit de sector aanbelangen. Daarom worden alle bouwberoepen die betrokken zijn bij het ontwerp, de uitvoering, het onderhoud en de renovatie van gebouwen erin vertegenwoordigd. Het gaat hier dus zowel om bouwheren, architecten, studiebureaus, aannemers, fabrikanten als controlebureaus. Er wordt eveneens een beroep gedaan op vertegenwoordigers uit de universitaire wereld en op de leveranciers van informaticaoplossingen.

Werkplan – Acties

Het Technisch Comité BIM & ICT krijgt tot taak om de noden van de sector vast te leggen door de opstelling van een jaarlijks werkplan waarin de prioriteiten inzake onderzoek, ontwikkeling, informatie, vorming en normalisering gedefinieerd zullen worden. De volgende pistes werden initieel op tafel gelegd:

 • het online zetten van een sensibiliserings- en informatieportaal
 • de opstelling en publicatie van referentiedocumenten om het gebruik van BIM en de informatie-uitwisseling in goede banen te leiden (bv. via protocols)
 • het aannemen van een op nationaal niveau erkende classificatie. Het zou hier ook kunnen gaan om conversietabellen die toelaten om de verschillende classificatiesystemen te vertalen of die kunnen helpen om hieruit een selectie te maken (bv. BB-sfB, buildingSMART Data Dictionary ISO 12006-3, ETIM Classification, Cuneco Classification System, Uniclass 2015 …)
 • de ontwikkeling van databanken met
  • bouwproducten (generieke BIM-objecten of BIM-objecten die eigen zijn aan een bepaald product of systeem)
  • beroeps- of dienstenspecifieke programma’s (bv. BIM-modelleurs)
  • documentatie (publicaties, normen …)
 • de ontwikkeling van tools die bijvoorbeeld tot doel hebben om de numerieke maturiteit van een bedrijf vast te stellen of die een overzicht maken van de aandachtspunten bij het eerste gebruik van een BIM-model
 • de organisatie van sensibiliserings- en vormingssessies of van ontmoetingen tussen de gebruikers en ontwikkelaars van informatica-oplossingen …
 • de opvolging van de normaliseringsactiviteiten op Europees niveau (CEN/TC 442) door deel te nemen aan de werkzaamheden van de Belgische spiegelcommissie.
Niveau Voorzitter Contact
Federaal Robin Collard ctc-bimict@bimportal.be
Op initiatief van
logo Buildwise