Cluster Digital Construction

Cluster BIM wil doorgaan op het succesvolle elan van voorbije jaren!

Zoals eerder beloofd hebben we een voorstel uitgewerkt om de doorstart van de clusters BIM en Bouwindustrialisatie mogelijk te maken, onder de naam cluster DigitalConstruction. Op basis van feedback uit de werkgroepen, enquêtes en individuele gesprekken hebben we een voorstel van prioriteiten en werkprogramma uitgewerkt. Enkele topics die naar voren komen: BIM-modelleerafspraken, geïndustrialiseerde en gedigitaliseerde bouwmethodes, productdatabanken, koppeling BIM-businessproces en promotie OpenBIM. Ook de thematische workshops, technologiedemo’s en de topics rond overheden en regelgeving staan op het lijstje.  

Het uitgangspunt voor de cluster blijft dat we samen met de clusterleden de uitdagingen op het vlak van BIM en digitalisatie bottom-up willen bespreken en aanpakken in diverse gezamenlijke projecten.

Een belangrijke toevoeging is dat we als cluster ook de Belgische vertegenwoordiging van BuildingSmart zullen opnemen. Clusterleden zullen daardoor automatisch ook lid worden van BuildingSmart. De clusterleden kunnen hierdoor mee genieten van de internationale ontwikkelingen, en andersom kunnen we als cluster ook Belgische input formuleren op de internationale werkzaamheden van BuildingSmart. 

U kan hier aanmelden als lid. 

Het eerste voorstel qua werkprogramma vindt u hieronder terug, dit zal verfijnd en eventueel uitgebreid worden op basis van de effectieve inschrijvingen. Hiervoor zal ook een stuurgroep van bedrijven worden geïnstalleerd. Lidmaatschap vereist zoals voorheen een financiële bijdrage, het wegvallen van de Vlaio-subsidies wordt deels gecompenseerd door een bijdrage van Buildwise. In ruil hiervoor krijgen de Buildwise-leden een aanzienlijke korting op hun lidgeld. Ook Waalse en Brusselse bedrijven worden uitgenodigd om zich aan te sluiten. 

Uiteraard hebben we ook stilgestaan bij de huidige COVID-19-situatie, en gaan we uit van een trage (door)start. Om ook de financiële impact voor 2020 te verminderen, wordt het vereiste lidgeld voor 2020 tot een kwart van het normale bedrag beperkt.  

Hopelijk komt dit initiatief tegemoet aan jullie interesse. Bij vragen kunt u uiteraard bij ons terecht.