Cluster BIM

Vlaanderen mag best wat innovatiever zijn als het aankomt op ondernemen. We hebben nood aan meer innovatiebewuste ondernemingen met sterke groei ambities en een internationale blik. We zetten in op een sterke samenwerking tussen deze ondernemingen, kennisinstellingen en overheden met als doel activiteiten op te zetten die leiden tot een economische meerwaarde voor zowel de individuele als een grote groep van ondernemingen.

Agentschap Innoveren & Ondernemen bundelt samen met haar clusterpartners de krachten en middelen. Cluster BIM is de speerpuntcluster voor BIM. Ontdek de andere clusters op  www.vlaio.be/clusters.

BIM is bij uitstek een tool om van in de ontwerpfase samenwerking te bevorderen en vlot te laten verlopen en zo faalkosten ten gevolge van het uitwisselen van foute informatie te vermijden. Zo kan de kwaliteit van het bouwproces verbeterd worden en de concurrentiepositie van bouwbedrijven versterkt worden.

Opdat de BIM-technologie een stevige voet aan de grond zou krijgen in Vlaanderen, werd door een aantal Vlaamse voortrekkersbedrijven beslist om een cluster op te richten. De cluster BIM wil in eerste instantie samenwerking tussen deelnemende bouwbedrijven en -professionelen initiëren, maar wil ook verder gaan in de BIM-technologie door componenten als BIM-compatibele databanken en plug-intools verder te ontwikkelen. Het doel is uiteraard te komen tot tijdswinst, een betere projectbeheersing, fouteliminatie …

Bedrijven die al werken met BIM of hiermee van start willen gaan, werden uitgenodigd om toe te treden tot het consortium van geëngageerde bedrijven om zo de BIM-cluster, ondersteund door WTCB en VCB, te versterken. Voor iedere euro die geïnvesteerd wordt vanuit het bedrijfsleven investeert de Vlaamse overheid een gelijk deel in de cluster. Het is nog steeds mogelijk om toe te treden tot de Cluster.

Niveau Datum Contact
Vlaams Startdatum: 01/09/2016
Einddatum: 30/08/2019
cluster@bimportal.be
Op initiatief van Met de steun van
 logo wtcb logo vlaamse confederatie bouw logo VLAIO