Nieuws 2017-11-03T14:46:32+00:00

Nieuws

Het WTCB lanceert het Belgische BIM-protocol

Om de opmars van BIM binnen België te ondersteunen en meer uniformiteit binnen een BIM-proces te brengen, heeft het WTCB in samenwerking met Cluster BIM het Belgische BIM-protocol opgesteld. Om met BIM een kwalitatief resultaat te behalen, dienen de verschillende partners binnen een bouwproject nauw samen te werken. Dit vraagt om een vlotte communicatie en duidelijke afspraken, die per project omschreven en gebundeld worden in een BIM-protocol en een BIM-uitvoeringsplan. Om de projectpartners te ondersteunen bij het consequent [...]

15-02-2018|

Welke classificatie(s) voor BIM?

Gelet op het toenemende gebruik van BIM en de verhoging van de hoeveelheid informatie die beheerd moet worden binnen een project, is het noodzakelijk om de gegevens uit het digitale model zodanig te structureren dat ze geëxploiteerd en op het juiste ogenblik uitgewisseld kunnen worden. Het gebruik van een classificatiesysteem kan hierbij een handig hulpmiddel vormen en dit, des te meer indien de verschillende betrokkenen gedurende de volledige levensduur van het project dezelfde classificatie blijven hanteren. Door de [...]

01-12-2017|

Classificatiesystemen in het kader van BIM

Werkgroep 1 (classificatie) van Cluster BIM en TC BIM & ICT analyseert de classificatiesystemen die relevant zijn in het kader van BIM. Achtergrond en ISO 12006-2 In deze context werd recent het artikel 'Analyse van de classificatiesystemen in het kader van BIM' gepubliceerd. Dit artikel heeft als doel om de basis te leggen voor een goed begrip van het gebruik van een classificatie en codificatie. In eerste instantie verklaart het artikel de terminologie en geeft [...]

11-05-2017|

Stand van zaken WG 2 TC BIM & ICT en Cluster BIM

Stand van zaken WG 2 (uitwisselingsprotocollen) TC BIM & ICT en Cluster BIM Binnen werkgroep 2 (uitwisselingsprotocollen) van de Cluster BIM en het TC BIM & ICT wordt er gewerkt aan de opstelling van een leidraad voor een BIM-protocol op projectniveau. Hiertoe wordt er eerst een algemeen kader geschetst en aangehaald wat erin verwerkt dient te worden. Dit is uitgeschreven en hier terug te vinden op onze website. We willen er echter wel op wijzen dat het hier gaat [...]

15-02-2017|

Interview met Thomas Vandenbergh, voorzitter van het nieuwe TC BIM & ICT

Interview met Thomas Vandenbergh, voorzitter van het nieuwe Technische Comité BIM & ICT Langzaam maar zeker maakt de bouwsector zich klaar om een ware revolutie te ondergaan in zijn manier van werken. Dit is een digitale revolutie met de ‘i’ van informatie, die terug te vinden is in BIM (Building Information Modeling) en in ICT (Information & Communication Technology). Diegenen die erin meestappen, krijgen er tijdswinst en een efficiëntere werkmethode voor in de plaats. Het WTCB neemt hier het voortouw [...]

11-08-2016|