Nieuws2024-01-10T12:32:43+01:00

Nieuws

Download het Belgische BIM-uitvoeringsplan

Naast het bestaande Belgische BIM-protocol en de hulpfiche BIM-modelleerafspraken, is nu ook het BIM-uitvoeringsplan beschikbaar. Met deze documenten stel je duidelijke afspraken op bij het toepassen van BIM binnen een bouwproject. Download het Belgische BIM-uitvoeringsplan en de bijhorende updates van het Belgische BIM-protocol en de hulpfiche BIM-modelleerafspraken hier.

02-07-2019|

De BIM-competentiematrix

Om de (toekomstige) bouwprofessionelen te helpen bij het aannemen van de uitdagingen die geboden worden door BIM, is het belangrijk om de competenties te identificeren die ze dienen aan te leren tijdens hun initiële vorming, of later, via een eventuele voortgezette opleiding. De werkgroep ‘Opleidingen’ van het Technisch Comité BIM & ICT en de Cluster BIM heeft een eerste stap in deze richting gezet door de opstelling van de ‘BIM-competentiematrix’. Lees het volledige artikel. Klik hier om de pdf[...]

24-10-2018|

De classificatiesystemen in het BIM-verhaal

In een tijd waarin het gebruik van BIM en de hoeveelheid te beheren informatie in een project voortdurend toenemen, is het structureren van gegevens meer dan ooit essentieel voor de exploitatie ervan. Met deze uitdaging in het achterhoofd hebben de werkgroepen (WG1 ‘Classificatie’) van het Technisch Comité BIM & ICT en van de Cluster BIM een onderzoeks- en analyseproject op poten gezet dat tot doel heeft na te gaan welke classificatiesystemen het meest geschikt zijn in het BIM-verhaal. De resultaten[...]

28-09-2018|

Hulpfiche BIM-modelleerafspraken

Buildwise en Cluster BIM stelden een hulpfiche op met modelleerafspraken om de uitwisseling van digitale bouwinformatiemodellen te ondersteunen. Het uitwisselen van digitale bouwinformatiemodellen tussen de verschillende projectpartners (aannemers, architecten ...) is een belangrijk aspect bij BIM. Deze modellen moeten eenvoudig samen te voegen en te coördineren zijn, zodat ze bruikbaar zijn voor alle partijen. Daarom moeten er afspraken gemaakt worden over de manier waarop de modellen opgebouwd zijn. Om meer uniformiteit in deze modelleerafspraken te[...]

09-08-2018|

Buildwise lanceert het Belgische BIM-protocol

Om de opmars van BIM binnen België te ondersteunen en meer uniformiteit binnen een BIM-proces te brengen, heeft Buildwise in samenwerking met Cluster BIM het Belgische BIM-protocol opgesteld. Om met BIM een kwalitatief resultaat te behalen, dienen de verschillende partners binnen een bouwproject nauw samen te werken. Dit vraagt om een vlotte communicatie en duidelijke afspraken, die per project omschreven en gebundeld worden in een BIM-protocol en een BIM-uitvoeringsplan. Om de projectpartners te ondersteunen bij het consequent opmaken[...]

15-02-2018|

Welke classificatie(s) voor BIM?

Gelet op het toenemende gebruik van BIM en de verhoging van de hoeveelheid informatie die beheerd moet worden binnen een project, is het noodzakelijk om de gegevens uit het digitale model zodanig te structureren dat ze geëxploiteerd en op het juiste ogenblik uitgewisseld kunnen worden. Het gebruik van een classificatiesysteem kan hierbij een handig hulpmiddel vormen en dit, des te meer indien de verschillende betrokkenen gedurende de volledige levensduur van het project dezelfde classificatie blijven hanteren. Door de[...]

01-12-2017|

Classificatiesystemen in het kader van BIM

Werkgroep 1 (classificatie) van Cluster BIM en TC BIM & ICT analyseert de classificatiesystemen die relevant zijn in het kader van BIM. Achtergrond en ISO 12006-2 In deze context werd recent het artikel 'Analyse van de classificatiesystemen in het kader van BIM' gepubliceerd. Dit artikel heeft als doel om de basis te leggen voor een goed begrip van het gebruik van een classificatie en codificatie. In eerste instantie verklaart het artikel de terminologie en geeft[...]

11-05-2017|

Stand van zaken WG 2 TC BIM & ICT en Cluster BIM

Stand van zaken WG 2 (uitwisselingsprotocollen) TC BIM & ICT en Cluster BIM Binnen werkgroep 2 (uitwisselingsprotocollen) van de Cluster BIM en het TC BIM & ICT wordt er gewerkt aan de opstelling van een leidraad voor een BIM-protocol op projectniveau. Hiertoe wordt er eerst een algemeen kader geschetst en aangehaald wat erin verwerkt dient te worden. Dit is uitgeschreven en hier terug te vinden op onze website. We willen er echter wel op wijzen dat het hier gaat[...]

15-02-2017|

Interview met Thomas Vandenbergh, voorzitter van het nieuwe TC BIM & ICT

Interview met Thomas Vandenbergh, voorzitter van het nieuwe Technische Comité BIM & ICT Langzaam maar zeker maakt de bouwsector zich klaar om een ware revolutie te ondergaan in zijn manier van werken. Dit is een digitale revolutie met de ‘i’ van informatie, die terug te vinden is in BIM (Building Information Modeling) en in ICT (Information & Communication Technology). Diegenen die erin meestappen, krijgen er tijdswinst en een efficiëntere werkmethode voor in de plaats. Buildwise neemt hier het voortouw[...]

11-08-2016|
Ga naar de bovenkant