CODEC

Niveau

Federaal

Op initiatief van

Buildwise

Met de steun van

logo SPF

Datum

Startdatum: 01/09/2016
Einddatum: 30/08/2018

Contact

Benoit Parmentier

Omschrijving

logo codecDoor de ingrijpende evolutie van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) zijn de voorbije jaren steeds nieuwe functies uitgewerkt voor het digitale bouwmodel dat de hoeksteen is van BIM (“Building Information Model/Management”) en zijn er ook hulpmiddelen bijgekomen om informatie uit te wisselen (bijvoorbeeld de cloud). Ondanks alles zijn communicatie en gegevensuitwisseling door middel van dit hulpmiddel niet gestandaardiseerd tot op het gewenste punt. De penetratie van deze technologie op de Belgische markt wordt afgeremd terwijl dit zonder enige twijfel de faalkosten in de bouwsector met 10 % zou kunnen verminderen. Om dit probleem te verhelpen is het de ambitie van de door de FOD Economie gesubsidieerde prenormatieve studie om de funderingen te leggen van een geharmoniseerd communicatiekader in het domein van de digitale bouw. In een eerste fase zou een roadmap opgesteld worden om BIM in België in te voeren en om stap voor stap normen, standaarden, protocollen, geautomatiseerde regels voor bijkomende controle in de bouw, het onderhoud en de renovatie van gebouwen op te stellen.

Aanpak

De studie is in 6 delen opgedeeld:

  1. BIM protocol en BIM classificatie
  2. BIM-ready productendatabase
  3. Automatische regels voor de controle van de kwaliteit en van de reglementen
  4. Controle van de stand van zaken van de compatibiliteit van de software
  5. Klemtoon op het onderhoud
  6. Internationale samenwerking

De resultaten worden besproken binnen de verschillende werkgroepen van het nieuwe Technisch Comité BIM&ICT van Buildwise en worden prioritair verspreid via de Belgische normalisatiecommissie E442 die BIM behandelt.

Doelstelling

Het doel is een geharmoniseerd communicatiekader uit te werken voor het digitaal bouwmodel en dankzij de resultaten van deze studie in België BIM-niveau 2 te bereiken tegen 2020.