Omschrijving project

Het project is een industriegebouw met een volledige prefab-structuur bestaande uit geïsoleerde sandwichpanelen, gelamelleerde liggers, betonnen balken en kolommen, voorgespannen balken en gewelven en stalen liggers. Het bestaat uit een kantoorgedeelte en een loodsgedeelte. De hoofdstructuur bestaat uit beton en staal. Voor de afdek van het dak is er wel gekozen voor een steeldeck dat afdraagt op gelamelleerde liggers, die op hun beurt afdragen naar betonkolommen. Het grootste deel van dit project heeft een tussenverdiep waarop vrij zware lasten aangrijpen. Abicon stond hier in voor de stabiliteitsstudie en het tekenwerk van de prefab-betonstructuur.

Projectgegevens

Locatie:
Merelbeke
Type project:
Uitbreiding
Type constructie:
Industrieel gebouw
Opdrachtgever:
Spriet Aardappelen
Architect(en):
Sonar Architecten
Bouwpartners:

IBC Van De Walle Industrial Building Contractor
Stabiliteit: ingenieursbureau Abicon

Oppervlakte:
5.000 m² <...<10.000 m²
Datum van aanvang:
2016
Contractvorm:
Design-build (DB)

Gebruik BIM

BIM-level:
Level 2 (uitwisseling van modellen)
Uitwisselingsplatform:
Tekla BIMsight

Gebruikers BIM

Architect(en):

Revit

Stabiliteitsingenieur(s):

Revit, Scia Engineer

Aannemer(s):

Revit

Omschrijving BIM

Toepassing BIM:

De hoofdaannemer Van De Walle IBC stond in voor het volledige model van het gebouw. IBC en Abicon werkten voor dit project samen. Abicon stond in voor het berekenen en uittekenen van de volledige prefab-structuur. Hiervoor werd het Revit-model van de architect dat beschikbaar was, aangepast. Het model werd tussen de verschillende partijen regelmatig via IFC gecommuniceerd ter controle. Ten slotte werden vanuit het Revit-model de stuktekeningen gehaald en werd de wapening ervan ingetekend, klaar voor de prefab-leverancier.

Ervaring BIM:

De winst van het werken via BIM zit in dit project zit in verschillende aspecten. Ten eerste door het uittekenen in 3D in één model van de verschillende prefab-elementen is de mogelijkheid op fouten aanzienlijk gereduceerd. Vervolgens kan het 3D-model ook fungeren als een as-built dossier. Een derde voordeel is dat verschillende partijen elk hun eigen modellen onderling kunnen communiceren en inzien of verder kunnen werken in hetzelfde model. Ten slotte kan het nazicht van het tekenwerk ook veel sneller en correcter gebeuren op basis van een 3D-model. Intern kan er ook sneller tussen ingenieur en tekenaar bijgestuurd of gecommuniceerd worden.