Een introductie tot de principes van (open) BIM

‘buildingSMART’ maakte een kort animatiefilmpje (4:30 min.) waarin de principes van (open) BIM toegelicht worden:

 • in de bouwsector is samenwerking tussen verschillende gespecialiseerde disciplines vereist. Ze moeten met dezelfde informatie werken om een bouwwerk te ontwerpen, bouwen en onderhouden
 • de traditionele uitwisseling van niet-gecoördineerde informatie op papier geeft aanleiding tot (dure) fouten
 • door alle informatie met alle partners te delen in één open formaat, is het mogelijk om efficiënt en zonder fouten samen te werken
 • het BIM-model is een digitale weergave van een bouwwerk. Elk bouwobject wordt door overeenkomstige digitale objecten voorgesteld.

Aan de hand van de bouw van een school wordt het volledige BIM-proces in beeld gebracht:

 • een programma van eisen van de bouwheer
 • het ontwerpen en modelleren van het gebouw op basis van het programma van eisen
 • één van de elementen binnen het model is een deur. Positie, afmetingen, afwerking, uitrusting … worden als informatie aan dit object gehangen
 • het model wordt gebruikt om de kostprijs, de energieprestaties … van het gebouw te analyseren
 • de aannemer gebruikt het model om het gebouw te bouwen: planning, communicatie, prijsvraag en -vergelijking …
 • voor de deur die eerder aan bod kwam, wordt een prijs aangevraagd op basis van het model. Zodra de leverancier gekend is, wordt de correcte informatie aan het model toegevoegd
 • bij onderhoud en herstellingen beschikt men over de nodige informatie omtrent de te vervangen/herstellen elementen.