De periodieke tabel van BIM-concepten

De NBS (National Building Specification) is een Britse organisatie, toegespitst op de ontwikkeling en het beheer van lastenboekomschrijvingen. Sinds 2012 zet deze organisatie sterk in op BIM en verspreidde onder andere een eigen BIM-bibliotheek, die uiteraard een rechtstreekse link naar haar lastenboek (-software) vermeldt.

Geïnspireerd door de periodieke tabel der elementen, waarmee de Russische chemicus Dmitri Mendelejev erin slaagde om de chemische elementen te organiseren volgens een strikte hiërarchie, bracht de NBS een periodieke tabel van BIM-concepten uit.

De organisatie creëerde daarmee een visuele gids die de verschillende termen en concepten oplijst, waarmee je waarschijnlijk geconfronteerd wordt bij de implementatie van BIM in je bedrijf/organisatie.

De tabel is opgedeeld in negen groepen:

  1. strategie: leg je BIM-strategie vast en ga na wat je bedrijf wil bereiken met BIM
  2. fundamenten: begin bij de fundamenten: Welk framework zal er gebruikt worden om digitale informatie uit te wisselen? Welke vaardigheden en kwaliteiten zijn er binnen de organisatie nodig om BIM uit te rollen?
  3. samenwerking: ontwikkel betere en efficiëntere manieren om samen te werken
  4. processen: bekijk waar en hoe je aanpassingen kan doorvoeren in je bestaande processen
  5. mensen: communiceer duidelijk met je collega’s over het hoe en waarom je BIM wil invoeren. Zorg voor de nodige ondersteuning en training van de verschillende personen binnen je team
  6. technologie: verzeker je ervan dat je over de juiste technologie (software en hardware) beschikt om je BIM-doelstellingen te bereiken
  7. standaarden: leer de beschikbare standaarden, procedures … kennen die je zullen ondersteunen bij het ‘BIMmen’
  8. gereedschappen: je hebt verschillende gereedschappen nodig voor specifieke taken en functies (bestandsdeling, classificatiesystemen, analyse-software …)
  9. online bronnen: maak optimaal gebruik van het internet en sociale media; deze vormen een waardevolle bron ter ondersteuning.

Je vindt de tabel in pdf-formaat op de website van de NBS, waar je ook meer achtergrondinformatie kan terugvinden.