De calculator en BIM

De Werkgroep “Opleidingen” (WG5) van het Technisch Comité BIM & ICT en de Cluster BIM werkt aan het identificeren van de BIM-competenties die bouwprofessionals, afhankelijk van hun rol binnen het bedrijf, zouden moeten verwerven.

Dit werk werd geïnitieerd tijdens een workshop die plaatsvond in het kader van het event Digital Construction Brussels afgelopen oktober. Het onderzoek werd vervolgens verder ontwikkeld door middel van interviews met verschillende bedrijven. Tijdens deze interviews hebben we ons eerst gericht op de impact van BIM op de rol van de calculator, wat resulteerde in de publicatie van een eerste document met de titel “De calculator en BIM”, dat hieronder kan worden gedownload.

Hier kan u de getuigenis bekijken van Eva Chan (BIM-estimator bij Besix)

Het Belgische BIM-protocol

Downloads

De calculator en BIM (ontwerpversie, april 2019)

Met dank aan

Dit document is opgesteld in samenwerking met Cluster BIM. De leden van deze cluster kan u hier terugvinden.

Samen voor sterk, ambitieus innoveren

Meer starters, meer blijvers, meer groeiers: daar gaan we voor! Agentschap Innoveren & Ondernemen en de Innovatieve Bedrijfsnetwerken  willen samenwerking tussen ondernemingen, kennisinstellingen en overheden faciliteren. Cluster BIM is één van deze innovatieve bedrijfsnetwerken. Ontdek de andere netwerken op www.vlaio.be/clusters. #sterkinnoveren