Vergelijking van de classificatiesystemen in het kader van BIM

In een tijd waarin het gebruik van BIM en de hoeveelheid te beheren informatie in een project voortdurend toenemen, is het structureren van gegevens meer dan ooit essentieel voor de exploitatie ervan.

Met deze uitdaging in het achterhoofd hebben de werkgroepen (WG1 ‘Classificatie’) van het Technisch Comité BIM & ICT en van de Cluster BIM een onderzoeks- en analyseproject op poten gezet dat tot doel heeft na te gaan welke classificatiesystemen het meest geschikt zijn in het BIM-verhaal.

De resultaten van de analyse en de vergelijking van de zeven classificatiesystemen kunnen hieronder worden gedownload.

Downloads

Met dank aan

Dit document is opgesteld in samenwerking met Cluster BIM (de leden van deze cluster kan u hier terugvinden) en in het kader van het onderzoek CODEC, met de steun van de FOD Economie.