De digitalisering, en meer specifiek het toepassen van BIM, binnen de bouwsector heeft een grote invloed op de hele bouwketen. Om de sector en de arbeidsmarkt hierop voor te bereiden, onderzocht het innovatief bedrijfsnetwerk Cluster BIM daarom welke nieuwe competentiebehoeften BIM zal doen ontstaan in de bouwsector. Een samenvatting van de resultaten van dit onderzoek kan u hier terugvinden. Als bijlage bij deze samenvatting kan u tevens een uitgebreid verslag terugvinden.