U kan casestudy’s indienen via dit formulier. Per casestudy hoort één formulier. Na het indienen van een casestudy wordt u automatisch terug doorverbonden met de pagina ‘informatie aanbrengen’ waar u de mogelijkheid krijgt om naast het eventueel indienen van uw volgende project ook andere informatie aan te leveren.

U ontvangt een ontvangstbevestiging per email.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Gegevens project

Beschrijving type constructie
Beschrijving andere contractvorm

Gegevens BIM

Level 1: Elke projectpartner heeft zijn eigen individueel model, gericht op eigen noden.
Level 2: Informatie wordt uitgewisseld via uitwisseling van modellen via een gemeenschappelijk afgesproken bestandsformaat zoals bijvoorbeeld IFC.
Level 3: Alle projectpartners werken samen aan één gedeeld model.

Gebruikers BIM

Beschrijving andere gebruikers BIM

Omschrijving

‘Level of BIM’ en ‘gebruikers BIM’ zoals hierboven aangehaald, en eventueel ook extra toepassingen met BIM (bijvoorbeeld analyse energie, daglicht, kostenraming,…) kunnen hier verder worden uitgelegd.
Belevenis met BIM in dit project (vanuit standpunt architect, ingenieur, aannemer, bouwheer,…)

Bijlagen

Er mogen een aantal afbeeldingen (foto’s/ schetsen/3D‐beelden,…) van dit project mee gestuurd worden met dit formulier.
De bestanden dienen samen geselecteerd te worden of gebundeld te zijn in een zip-file. (maximum 15MB)

Formulier ingediend door