Omschrijving project

Het Co Center te Oostende is een herbestemmingsproject waarbij de gebouwen van de voormalige Coöperatieve Vennootschap “de Co” gerenoveerd en  omgevormd worden tot 57 assistentieflats. Bij dit volwaardige renovatieproject wordt uitgegaan van de bestaande constructies en gebouwen, volledig in ere hersteld worden, maar dan met een nieuwe functie.

Projectgegevens

Locatie:
Oostende
Type project:
Renovatie
Type constructie:
Industrieel gebouw
Opdrachtgever:
THV Co Center
Architect(en):
Declerck en Daels Architecten
Bouwpartners:

Algemene Aannemer: Monument Vandekerckhove nv
Ingenieur stabiliteit: Jan Hoste
Ingenieur technieken: BM Engineering

Oppervlakte:
5.000 m² <...<10.000 m²
Kostprijs:
€ 5.000.000 <...< € 10.000.000
Datum van aanvang:
2016
Contractvorm:
Design-build (DB)

Gebruik BIM

BIM-level:
Level 2 (uitwisseling van modellen)
Uitwisselingsplatform:
A360 team / Bim 360docs

Gebruikers BIM

Opdrachtgever:

Revit LT, bim 360docs

Architect(en):

Revit

Stabiliteitsingenieur(s):

Revit

Ingenieur(s) technieken:

Revit

Aannemer(s):

Revit LT

Omschrijving BIM

Toepassing BIM:

Ruimtelijke coördinatie van de dossiers architectuur, stabiliteit en technieken.
Opmaak van bestekken en meetstaten.
Gebruik van BIM-model op de werf.