Omschrijving project

Hogeschool Utrecht telt 8 verdiepingen en heeft een oppervlak van 22.000 m². Het wordt gebouwd door de bouwcombinatie met daarin Strukton Worksphere en BESIX Nederland. De naam van het consortium is SPARK vof.

In het onderwijsgebouw komen 7 verschillende onderwijsinstituten. De toekomstige gebruikers zijn het Institute for ICT, de instituten van de faculteit Economie en Management en de instituten van de faculteit Communicatie en Journalistiek. Hierdoor zitten er verschillende soorten onderwijsspecifieke ruimten in het gebouw waaronder een TV-studio, radiostudio en grote collegezalen voor meer dan 200 personen. Het gebouw is ingericht om samenwerking tussen de verschillende opleidingen te stimuleren. Door het atrium lopen 10 loopbruggen en trappen die de instituten met elkaar verbinden.

De constructie is grotendeels in het werk gestort. De stabiliteit wordt verzorgd door vier betonnen kernen waarin zich de trappenhuizen, liften en schachten bevinden. Aan de westzijde grenst de nieuwbouw aan de bestaande bebouwing, de studentenhuisvesting.

De achtste verdieping is volledig bestemd voor installaties. De installaties spelen een belangrijke rol in het behalen van de comforteisen en het krijgen van een duurzaam gebouw. Er wordt gebruik gemaakt van een warmte-/koude opslag (WKO). Er worden lokaal naverwarmers geplaatst om de temperatuur in de onderwijsruimten te kunnen regelen.

Het gebouw wordt in de basis sober afgewerkt. Installaties blijven grotendeels in het zicht en de vloer krijgt een beton-look afwerking. De hoogwaardige afwerking is enkel ingezet in de publiek toegankelijke zones: de stedenbouwkundige plint, de zone rondom het atrium en natuurlijk de gevel van het gebouw.

Contractvorm: UAVgc (DBM)
Contractwaarde: 33,5 mio voor nieuwbouw + 4,4 mio voor 15 jaar onderhoud
Uitvoering: 2016 Q3 – 2018 Q1

Projectgegevens

Locatie:
Utrecht
Type project:
Nieuwe constructie
Type constructie:
School, universiteit, ...
Opdrachtgever:
Hogeschool Utrecht
Architect(en):
Schmidt Hammer Lassen
Bouwpartners:

Bouwcombinatie SPARK met daarin 50% Besix en 50% Strukton Worksphere

Oppervlakte:
10.000 m² <...<25.000 m²
Kostprijs:
€ 25.000.000 <...
Datum van aanvang:
2016
Contractvorm:
Design-build-maintain (DBM)

Gebruik BIM

BIM-level:
Level 2 (uitwisseling van modellen)
Uitwisselingsplatform:
Relatics

Gebruikers BIM

Architect(en):

Autodesk Revit

Stabiliteitsingenieur(s):

Autodesk Revit

Ingenieur(s) technieken:

Autodesk Revit

Aannemer(s):

Tekla, HiCAD, VertexBD, Revit

Onderaannemers

Tekla, HiCAD, VertexBD, Revit

Omschrijving BIM

Toepassing BIM:

BIM in de ontwerpfase
Gedurende de ontwerpfase van dit project kreeg zowel het BIM model als de Relatics-omgeving steeds meer vorm. We hadden te maken met drie basisontwerpen (constructief, architectuur en installatietechnisch) en zo’n 1700 vraagspecificatie-eisen. De coördinatie en afstemming van deze drie ontwerpen vond plaats met behulp van Navisworks en werd via Relatics gecommuniceerd naar de ontwerpende partij van de aspectmodellen. Hiervoor is gebruik gemaakt van de i-BIM-connector die de opgespoorde clashes uit Navisworks rechtstreeks in Relatics plaatst. In het wekelijkse ontwerpoverleg werden de integrale clashes besproken. De koppeling tussen het BIM model en BPM-Relatics maakt het ook mogelijk om te helpen bij ruimtelijke verificaties.
Het BIM model is voor alle disciplines toegankelijk met gratis software en geeft een beter inzicht in het ontwerp voor alle betrokkenen. Mogelijke opmerkingen en issues in het ontwerp zijn via Relatics toe te voegen en dit beperkt het vele mailverkeer binnen het team. Ook is het BIM-model bij de disciplines kostenadvies en in de werkvoorbereiding gebruikt voor het kwantificeren van hoeveelheden.

BIM in de uitvoeringsfase
In de uitvoeringsfase zijn de drie ontwerpmodellen aangevuld met tientallen productiemodellen van onderaannemers. Ook tijdelijke constructies, zoals steigerwerk, zijn als 3D model aangeleverd en op voorhand afgestemd op de unieke volumes die in het atrium van het gebouw aanwezig zijn. De keuzevrijheid van de onderaannemer voor het kiezen van software om in de modelleren, is een groot pluspunt. Op dit project zien we dat zeker 5 verschillende softwarepakketten gebruikt worden, maar dat is geen probleem zolang zij de modelversies in het afgesproken uitwisselformaat kunnen aanleveren. De modelanalyses op de productiemodellen zijn op dezelfde manier gedaan als in de ontwerpfase. De opgespoorde clashes kunnen (in de meeste gevallen) door de onderaannemers zelf worden bekeken in Relatics. Hiervoor is een speciale onderaannemers-interface ontwikkeld in Relatics. Door iedereen in Relatics te laten werken, blijft het mogelijk om de vele versies van aspectmodellen te beheren en tegelijkertijd ook de onderaannemers van informatie te voorzien.

Buiten op de werf wordt nog altijd met 2D output gewerkt. Bij de Hogeschool Utrecht zijn de hard copy 2D-tekeningen ‘levend’ gemaakt door het toepassen van een code op elke tekening. Door deze code te scannen met je smartphone is direct de status van een tekening te zien (ACTUEEL, CONCEPT, VERVALLEN etc.). Een werkvoorbereider kan hiermee op afstand een tekening die buiten gebruikt wordt een ander status geven zodat de uitvoering weet dat er een nieuwe versie beschikbaar is.

Keuringen, As-built en automatische toetsing
Na het uitvoeren van het werk zal het aspectmodel worden getoetst op naleving van de gemaakte afspraken in het deelplan BIM en zal het werk buiten moeten worden gekeurd en getoetst op uitvoeringsafwijkingen. De keuringsapp die hierbij gebruikt wordt, heeft een koppeling met Relatics en ook de As-built-Markups worden in Relatics geregistreerd en gekoppeld aan de betreffende afwijking en aspectmodel.
De kwaliteitscontrole van aspectmodellen vindt periodiek plaats gedurende de realisatiefase en bij oplevering van het werk worden de aspectmodellen via een automatische toets in Solibri getest op de gemaakte afspraken in het deelplan BIM.