Omschrijving project

Het gebouw bestaat uit verschillende handelsruimtes. Het project is een vrij complexe puzzel van prefab-kolommen en -balken, prefabwanden, een staalstructuur, voorgespannen gewelven en predallen met een afwerking in crepi. Het gebouw telt vier bouwlagen: een kelder, gelijkvloers en twee verdiepingen. Het gebouw is volledig onderkelderd. Abicon stond in voor de stabiliteitsstudie en het tekenwerk van de prefab betonstructuur.

Projectgegevens

Locatie:
Sint-Martens-Latem
Type project:
Nieuwe constructie
Type constructie:
Kantoorgebouw
Opdrachtgever:
Latem Experience Center
Architect(en):
De Groeve Michel bvba
Bouwpartners:

IBC Van De Walle Industial Building Contractor
Stabiliteit: ingenieursbureau Abicon

Oppervlakte:
2.500 m² <...<5.000 m²
Datum van aanvang:
2016
Contractvorm:
Design-build (DB)

Gebruik BIM

BIM-level:
Level 2 (uitwisseling van modellen)
Uitwisselingsplatform:
Tekla BIMSight

Gebruikers BIM

Stabiliteitsingenieur(s):

Scia Engineer

Aannemer(s):

Tekla

Omschrijving BIM

Toepassing BIM:

Hier speelt het BIM-verhaal een belangrijke rol in. Via het uitwisselen van 3D-modellen, voornamelijk onder de vorm van een IFC-bestand tussen verschillende partijen, zijn er clashes uitgehaald tussen bijvoorbeeld het tekenbureau van de staalstructuur en het algemeen tekenbureau. Dit werd gedaan binnen het programma Tekla BIMsight omdat hierin gemakkelijk opmerkingen digitaal kunnen worden aangeduid. Verder is het 3D-model meteen ook een as-built dossier. Zo kan het 3D-model later gebruikt worden om exact te weten waar welk element zit.

Abicon werd voor dit project aangesteld als teken- en studiebureau door uitvoerende aannemer Van De Walle IBC uit Aalter voor de volledige ruwbouw van het project. Ten eerste werd voor dit project een rekenmodel opgemaakt door Abicon. Dit rekenmodel werd opgesteld op basis van de architectuurplannen die in 2D beschikbaar waren. Vervolgens werd van dit rekenmodel een IFC-model gemaakt en werd dit doorgegeven aan de tekenaar bij Abicon. Op basis van het IFC-model werd dan een volledig 3D-model opgemaakt in Tekla met alle noodzakelijke elementen ingetekend om het gebouw volledig prefab te zetten. Hierbij werd het 3D-model een paar keer via IFC uitgewisseld tussen de ingenieur en tekenaar binnen Abicon zelf, zo werd het tekenwerk gecontroleerd en werden in het IFC-model opmerkingen gegeven. Dit kan gezien worden als een ‘closed BIM-verhaal’ omdat voorlopig alles binnen Abicon gebleven is qua 3D-uitwisseling.

Maar vanaf dit moment begon ook een ‘open BIM-verhaal’. Het uittekenen van de stalen verbindingen werd gedaan door de leverancier van het staal. Daarom werd van het Tekla-model een IFC verstuurd naar de staalleverancier. Daar werden de verbindingen ingetekend in een nieuw bestand op basis van de IFC, hieruit werd dan terug een IFC verstuurd naar de ingenieur van Abicon ter controle (nazicht van de staalstructuur in het volledige model). Via het programma Tekla BIMsight werden in de IFC dan opmerkingen gegeven en op die manier heen-en weer gecommuniceerd met de staalleverancier. Op deze manier werd er heel vlot en correct getekend.

Ervaring BIM:

Het vernieuwd karakter in dit project zit vooral in het feit dat er zowel eerst tussen de ingenieur en de tekenaar gecommuniceerd wordt door het uitwisselen van een 3D-model en later ook via een 3D-model gecommuniceerd wordt tussen de tekenaar en de leverancier van de elementen. Zo wordt er veel tijd gewonnen omdat er niets of zeer weinig nog moet worden geschetst op papier. Het nazicht van de plannen van de leverancier gebeuren ook in 3D en niet meer op plan.