Omschrijving project

Het project aanleg 3e kolk Beatrixsluis en verbreding Lekkanaal heeft als doel het oplossen van een nautisch knelpunt op de druk bevaren scheepvaartverbinding tussen Rotterdam en Amsterdam.

De Beatrixsluis in het Lekkanaal (figuur 1) is de enige sluis op deze vaarroute. Door de steeds groter wordende schepen en de te verwachte toename van het scheepvaartverkeer op deze route dreigt een nautisch knelpunt te ontstaan. Dit project voorziet in een capaciteitsuitbreiding van het sluizencomplex, waarmee het nautische knelpunt wordt voorkomen.

De scope van het project bestaat op hoofdlijnen uit de volgende onderdelen:

• Het ontwerpen en realiseren van de derde sluiskolk (CEMT-klasse VIa) ten oosten van de bestaande 2 kolken, met een lengte van 270 meter, een breedte van 25 meter en een drempeldiepte van NAP -5,8 meter, inclusief voorhavens; • Het verbreden van het Lekkanaal en de aanleg van 1200 meter extra ligplaatslengte in het kanaal. De aanleg van een Kegelwachtplaats voor schepen met gevaarlijk lading; • Het verleggen van de primaire waterkering aan de oostkant van het Lekkanaal; • De aanleg van een nieuwe brug en een onderdoorgang. • Het aanpassen van de weginfrastructuur; • Het amoveren van vier woningen en de deurenbergplaats op de oostelijke oever van het Lekkanaal; Het aanleggen van een uitzichtpunt en andere recreatieve objecten; • Het verplaatsen van objecten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie die in aanmerkingen komen voor een UNESCO status. Dit betreft drie bunkers een schutsluisje en een betonpalengroep; • De aanleg van een landschapszone in bedrijventerrein het Klooster voor recreatie, waterberging en de plaatsing van de Hollandse waterlinie objecten. • Aanpassing van watergangen en de aanleg van een syfon voor de aangepaste waterhuishouding. • Het renoveren van de monumentale tweelingsluis inclusief het vervangen van de mechanische en elektrotechnische installaties; • De bestaande sluiswachterwoningen transformeren tot een klimaatneutraal bedieningsgebouw; • Het onderhouden van het complex Prinses Beatrixsluis (3 kolken) en het gehele Lekkanaal in Realisatie- en Exploitatiefase gedurende een periode van 27 jaar; • Het financieren van de Werkzaamheden.

Projectgegevens

Locatie:
Nieuwegein, Utrecht - Nederland
Type project:
Uitbreiding + renovatie
Type constructie:
Infrastructuurwerken
Opdrachtgever:
Rijkswaterstaat
Architect(en):
Quist & Wintermans Architecten - H+N+S Landschapsarchitectuur
Bouwpartners:

BESIX
Heijmans
Jan de Nul
iNFRANEA
LievenseCSO
SBE
Agidens
MVO
Demako
Quist & Wintermans Architecten
H+N+S Landschapsarchitectuur
Sophia Engineering

Oppervlakte:
25.000 m² <...
Kostprijs:
€ 25.000.000 <...
Datum van aanvang:
2016
Contractvorm:
Design-build-finance-maintain-operate (DBFMO)

Gebruik BIM

BIM-level:
Level 2 (uitwisseling van modellen)
Uitwisselingsplatform:
Relatics, Revit, Navisworks, BIM 360

Gebruikers BIM

Opdrachtgever:

AutoCAD, COINS, OTL

Architect(en):

Cinema 4D, SketchUp, Revit, Autocad

Stabiliteitsingenieur(s):

Revit, Esa Scia Engineer, Tekla, Allplann

Ingenieur(s) technieken:

E-plan, AutoCAD, Revit, Dialux

Aannemer(s):

Revit, Navisworks, Solibri, AutoCAD Civil 3D

Facility manager:

Maximo, Relatics

Werktuigbouwkunde, BIM Management coördinatie, Systems Engineering, Survey, Heavy Lifting, Grondverzet

Unity, Navisworks, Inventor, ArchGIS

Omschrijving BIM

Toepassing BIM:

Vanuit BIM voorziet Sas van Vreeswijk in de volgende functies voor het vereenvoudigen van exploitatie, beheer en onderhoud:
• Virtual Reality model voor het trainen van het bedieningspersoneel in een realistische omgeving zonder verstoring van de normale bedrijfsvoering. Zie de simulator filmpje https://youtu.be/yWW8GgVz5SE
• Virtual Reality model voor de scheepvaart waarin de schippers het passeren van de sluis kunnen ervaren zodat de kans op aanvaringen verminderd.
• Koppeling van alle tekeningen aan de bijbehorende 3D aspect modellen zodat een integrale informatiebron bestaat voor beheer en onderhoud;
• Koppeling van het integraal model aan de configuratie Management Database. Alle objecten zijn gelinkt aan de metadata met daaraan gekoppeld de eisen, documenten, werkpakketten, risico’s afwijkingen;
• Koppeling van alle conditioneringsdata aan de GIS database zodat alle data rond geotechniek, ecologie, archeologie, Kabels en leidingen en niet gesprongen explosieven direct opvraagbaar zijn bij toekomstige werkzaamheden.
• Visualiseren van het volledige onderhoud vanuit het integraal 3D model;
• Machineveiligheidskeuring (CE Keur) vanuit het integraal model.
• Werkinstructie bedienaar en monteur op basis BIM;
• Koppeling Conditie Meet Systeem CMS met BIM en GIS voor monitoring van zettingen en belasting van elektrotechnische componenten in het systeem.
• Registratie van inspectie en keuringsdata aan de hand van het BIM model in de centrale configuratie management database.
• Modellen voor het monitoren van vaarwegprofielen en profiel van vrije ruimte bij wegen aan de hand van actuele peilingen en deformatiemetingen.

Ervaring BIM:

Architectuur: Ontwerp vanuit Revit, AutoCAD SketchUp opgezet en doorgegeven aan Engineering die hier op verder werkt en dit voorbereid voor productie;
Stabiliteit & Geotechniek: Ontwerp en rekenwerk vanuit Revit Scia Engineer (Beton) en Tekla Staalbouw. Geotechniek AutoCAD civil 3D, Plaxis, Revit.
Technieken: Modellen andere disciplines gebruikt voor camera verlichtingssimulatie en berekeningen rond verluchting etc. Maatvoering vanuit modellen technieken.
BIM Coördinatie: Versiebeheer Relatics (als DMS), coördinatie Navisworks en Solibri – Clash control, 4D planning. 3D Printing voor maquette en bouwcoördinatie.
Virtual Reality: Unity gekoppeld aan bedieningssoftware.
Survey: Data-inwinning met drones en 3D laserscanning Modellen voor uitzetten en GPS gestuurd materieel.

En nog veel meer toepassingen zoals beschreven in het EBP Kandidatuurdossier.