Omschrijving project

“Ontwerp: van werkelijkheid naar VR en terug”

Een offshore high voltage station bestaat uit verschillende lagen van staalstructuren die eerst apart worden gebouwd, om vervolgens te worden samengebouwd tot 1 grote module met een totaal gewicht van 1000ton en meer. Voor het samenbouwen van de verschillende staaldecken van de Norther module doet Iemants beroep op Aertssen als partner voor de hijs-, manipulatie en interne transportwerkzaamheden. Door middel van verschillende telescopische kranen tegelijk en SPMT’s (self propelled modular transporters) worden de staalstructuren bij elkaar gebracht en op elkaar geplaatst.

Deze hijs- en transportwerken vragen een minutieuze voorbereiding om een garantie op succes te kunnen bieden. Vandaar ook dat Aertssen al meer dan 10 jaar deze activiteiten in 3D modelleert en simuleert tijdens de engineeringsfase.

De kwaliteit van de voorbereiding van de hijs- en manipulatiewerkzaamheden wordt mede bepaald door beschikbare informatie van de omgeving waarin de hijsactiviteit zal plaatsvinden. Tot voor kort was het niet eenvoudig om SNEL ACCURATE data te bekomen van een werfsituatie (snel wijzigende situaties door plaatsen/wegnemen van steigers, bouwputten, enz). Aertssen heeft daarom een techniek ontwikkeld die toelaat om, gebruikmakend van luchtfotogrammetrie en met de juiste softwaretools, automatisch uiterst nauwkeurig 3D-modellen te genereren van de werkelijke omgeving. Dit model wordt dan gebruikt als basis voor het uitwerken van hijsplannen, routebepalingen, enz. Op die manier wordt de werkelijke omgeving zoals ze is ‘à la minute’ naar de engineering-/ontwerptafel gebracht en wordt van daaruit verder geëngineerd.

Het resultaat is een accurate 3D-omgeving die een combinatie is van een scan van de werkelijkheid en 3D-modellen van werktuigen en te manipuleren stukken. Bovendien wordt dit geheel vervolgens verder omgezet naar een Virtual Reality omgeving. Deze VR-omgeving stelt de engineers/ontwerpers en werktuigmachinisten in staat om de hijs- en transportbewegingen virtueel te simuleren en eventuele knelpunten op voorhand weg te werken. Bovendien laat het toe om eindgebruikers een beter inzicht te geven in de uit te voeren activiteiten en de complexiteit of haalbaarheid ervan te ervaren.

Concreet schotelde de Iemants voor het Norther project ons de vraag voor of de Norther-module na samenbouw nog zou kunnen getransporteerd worden langsheen een nauwe doorgang tussen 2 gebouwen. Op basis van de klassieke methodes kon men niet garanderen dat de passage zou lukken zonder schade aan gebouw en/of module. Aertssen kon aantonen met de hierboven beschreven aanpak en techniek dat, mits demontage van een bordes, de passage van de module mogelijk was met slechts enkele centimeters vrije ruime links en rechts. De hele transportbeweging werd gesimuleerd in een Virtual Reality omgeving,  vrije doorgangen en routes werden virtueel verkend. De klant kon zijn originele uitvoeringsplanning aanhouden en was op die manier niet genoodzaakt om naar een alternatieve aanpak op zoek te gaan.

Projectgegevens

Locatie:
Hoboken
Type project:
Uitbreiding
Opdrachtgever:
Iemants Steel Construction
Bouwpartners:

Aertssen

Datum van aanvang:
2017

Gebruik BIM

Gebruikers BIM

Aannemer(s):

Solidworks: 3D-modelling
Unreal: Virtual Reality

Omschrijving BIM