Omschrijving project

De bouwheer zet zich als VZW in om personen met een handicap actief te begeleiden en ondersteunen. Door middel van een grondige renovatie van 6 bestaande woningen, bekomen zij woon- en slaapgelegenheid voor 27 extra bewoners, die aansluiten bij de huidige 36 bewoners. De woningen krijgen aan de nachtzones extra slaapkamers, en worden 2-aan-2 aan elkaar verbonden ter hoogte van de dagzones.

Omdat zowel bouwheer als architect experten zijn in het bouwen van zorginfrastructuur, kreeg het project snel vorm waardoor een tijdspanne ontstond waarin een gecoördineerd BIM-model op voorhand veel vragen kon oplossen. De interne technische dienst van de bouwheer zal de uitvoering op zich nemen, waardoor ook de uitvoerder in deze fase reeds inspraak krijgt.

Projectgegevens

Locatie:
Heusden-Zolder
Type project:
Uitbreiding + renovatie
Type constructie:
Gezondheidszorg (ziekenhuis, bejaardentehuis, ...)
Opdrachtgever:
VZW Stijn
Architect(en):
ASSAR LLOX ARCHITECTS bvba
Bouwpartners:

Studiebureau Technieken : BOTEC
Studiebureau Stabiliteit : Fraeye & Partners
Uitvoerder : VZW Stijn

Oppervlakte:
2.500 m² <...<5.000 m²
Kostprijs:
€ 1.000.000 <...< € 5.000.000
Contractvorm:
Traditioneel

Gebruik BIM

BIM-level:
Level 1 (individuele modellen)
Uitwisselingsplatform:
website ASSAR LLOX

Gebruikers BIM

Opdrachtgever:

Revit viewer

Architect(en):

Revit

Stabiliteitsingenieur(s):

Allplan

Ingenieur(s) technieken:

Revit

Aannemer(s):

Revit viewer

Omschrijving BIM

Toepassing BIM:

Het BIM model wordt gemaakt met oog op de uitvoering en exploitatie van het bouwwerk. Het specifieke doelpubliek wenst een comfortabele maar prikkelarme omgeving, waardoor technieken best worden verscholen achter plafonds en schachtwanden, maar eenvoudig bereikbaar moeten blijven. Zo kan de bouwheer na de ingebruikname het model raadplegen om de juiste plafondtegel of luik te openen, en de bewoners zo kort mogelijk te storen.
De technische dienst van de gehele campus heeft reeds veel bouwwerken gerenoveerd of uitgebreid. Met de blik op de toekomst, kan er in het model eenvoudig een uitbreiding of een renovatie worden gevisualiseerd, en de nodige snedes worden gegenereerd.

De bedoeling is dat het ontworpen BIM-model zo goed als mogelijk gevolgd wordt tijdens de uitvoering. Aangezien de bouwheer zelf voor de uitvoering zorgt, zijn zij reeds van in het begin betrokken bij de opmaak van het model en zijn grote aanpassingen normaliter niet nodig. Eventuele specifieke merken en producttypes zullen tijdens de uitvoeringsfase toegevoegd worden aan het BIM-model.

Ervaring BIM:

ASSAR LLOX werkt sinds 2010 BIM modellen uit in Autodesk Revit. Niet alleen architectuur, maar ook stabiliteit en technieken worden consequent in BIM uitgewerkt. Wij staan open voor OpenBIM en hebben dus ook ervaring met het integreren van BIM-modellen van andere softwarepakketten via het open IFC-formaat. Zo tekent het ingenieursbureau Fraeye & Partners in Nemetschek Allplan en worden deze tekeningen omgezet naar IFC en zo is het centrale BIM-model gelinkt.

Sinds 2014 is er een directe en dynamische link tussen het BIM model en lastenboek en meetstaat via het programma Geo.IT lastenboeklink, dat ASSAR LLOX mee ontwikkeld heeft. Deze verbinding wordt nog continu verbeterd en uitgebreid.