Cluster BIM bestaat ondertussen al anderhalf jaar en blijft succes boeken. Het recent gelanceerde Belgische BIM-protocol kan op veel positieve (nationale en internationale) reacties rekenen en we kijken dan ook alvast uit naar de komende publicaties:

  • hulpfiches rond bestaande classificatiesystemen
  • hulpfiche rond modelleerafspraken
  • het Belgische BIM-uitvoeringsplan.

Naast al het succesvolle werk (waar bovenstaande publicaties slechts een greep uit zijn) dat Cluster BIM samen met het TC BIM & ICT levert om BIM vaste voet aan de grond te doen krijgen binnen België, wordt het welslagen van Cluster BIM ook erkend door de sterke ledengroei, zelfs over de landsgrenzen heen. Uit deze internationale insteek ontstaan uiteraard ook samenwerkingen tussen de leden. Zo heeft Cadac Group bijvoorbeeld recent in overleg met C3A in de C3A-Extensies de STABU-besteksystematiek geïntegreerd, zodat de C3A-werkmethodiek ook voor de Nederlandse markt via Cadac beschikbaar is.

U ziet, Cluster BIM en zijn leden breiden de Belgische knowhow uit en maken zo een positieve indruk op andere landen. Maak zelf deel uit van deze succesvolle samenwerkingen en word lid van Cluster BIM!