De vernieuwing van het huidige BIM protocol conform de ISO 19650 series brengt nieuwe termen met zich mee. Het is wenselijk deze termen zo snel mogelijk vast te leggen zodat alle partners bij een project éénduidig kunnen communiceren. De werkgroep van Buildwise die zich buigt over het vernieuwde BIM protocol heeft alvast een document uitgewerkt hieromtrent om de implementatie van de norm te faciliteren in de bouwindustrie. Het document is gebaseerd op een consensus tussen de verschillende leden van de werkgroep en zou dus bruikbaar moeten zijn in de brede context.

U kan het document hier vinden:Terminology_ISO19650_BE

Gelieve rekening te houden dat dit document in de toekomst zal uitgebreid worden met verdere terminologie en er eventueel ook kleine aanpassingen kunnen gebeuren indien noodzakelijk (dit willen we natuurlijk zo veel mogelijk vermijden).

Wil je deel uitmaken van deze werkgroep of heeft u vragen? U kunt ons altijd contacteren via info@bimportal.be