BIM Modelleerrichtlijnen

Om de opkomst van BIM in België te bevorderen en de implementatie ervan in projecten te harmoniseren, heeft Buildwise in samenwerking met de Cluster BIM de modelleerrichtlijnen ontwikkeld.

Downloads

De modelleerrichtlijnen omvatten drie soorten complementaire documenten: een interactieve gids in de vorm van een pdf, een Excel-document met een samenvatting van de computergegevens en de bijbehorende 3D BIM-modellen.

Waarom BIM-modelleerrichtlijnen?

In lijn met het BIM-protocol en het BIM-uitvoeringsplan heeft Buildwise (in samenwerking met de Cluster BIM) een nieuw document opgesteld als leidraad om de verschillende stakeholders van een BIM-project te oriënteren op een uniforme aanpak die informatie-uitwisseling vergemakkelijkt tijdens het BIM-proces. Deze interactieve gids bevat verschillende elementen en constructieve knooppunten (in overleg met de werkgroep) en hun IFC-specificaties om te integreren in het BIM-model. IFC 4 is een “open-source” -formaat waarmee een groot aantal softwareprogramma’s dit type bestand kan genereren en zo kan helpen bij de uitwisseling van gegevens. Om het document beter te begrijpen, wordt het door een Excel-bestand aangevuld en samengevat met puur computergegevens. Ten slotte zijn er ook 3D BIM-modellen, identiek aan die in de gids, om de praktische kant beter te visualiseren.

Met dank aan

Deze BIM-modelleerrichtlijnen zijn opgesteld met hulp van verschillende bedrijven uit de praktijk, via werkgroepen uit TC BIM&ICT en Cluster BIM. Ze hebben hun visie en BIM-werkmethodiek gedeeld waaruit de grootste gemene deler gezocht is. De partijen zullen bijgevolg niet noodzakelijk volledig de voorgestelde oplossingen volgen.

OPMERKING: Deze BIM-modelleerrichtlijnen zijn een eerste stap in een groter geheel. Het zal uiteindelijk tot een nieuwe werkmethodiek binnen BIM leiden waarbij we per project (bijvoorbeeld in het projectspecifieke BIM-protocol) kunnen vastleggen in welke mate deze adviserende richtlijnen gebruikt zullen worden voor het project. Het huidige document met nieuwe aanbevelingen wordt nog niet door iedereen toegepast en dient vandaag de dag ook om feedback te verzamelen uit de praktijk zodat dergelijke richtlijnen verder uitgewerkt kunnen worden. Jouw feedback is dus zeer welkom en kan je doorsturen naar info@bimportal.be.