Stand van zaken WG 2 (uitwisselingsprotocollen) TC BIM & ICT en Cluster BIM

Binnen werkgroep 2 (uitwisselingsprotocollen) van de Cluster BIM en het TC BIM & ICT wordt er gewerkt aan de opstelling van een leidraad voor een BIM-protocol op projectniveau. Hiertoe wordt er eerst een algemeen kader geschetst en aangehaald wat erin verwerkt dient te worden. Dit is uitgeschreven en hier terug te vinden op onze website. We willen er echter wel op wijzen dat het hier gaat om de huidige stand van zaken die in een volgende fase, waarin de verschillende onderdelen verder uitgewerkt zullen worden, zal evolueren en wijzigen.