BIM & betonstaal

BIM belangt alle disciplines binnen de bouwsector aan, en dus ook het betonstaal. Naar aanleiding van de nieuwe Technische Voorlichting van Buildwise, ‘Vlechtwerk voor gewapend beton’, organiseerde Cobesta in samenwerking met Buildwise, de Confederatie Bouw en ORI onlangs de infonamiddag ‘Betonstaal: Op weg naar de wapeningsdetaillering van morgen’.

Na een algemene inleiding over de nieuwe TV en BIM werd de praktijk in beeld gebracht. Als eerste aan het woord was een studiebureau dat zijn betonwapening uitwerkt met BIM-software. De voordelen van BIM werden geïllustreerd aan de hand van praktijkervaringen. Het werken met BIM zorgde enerzijds voor een verbetering van de samenwerking tussen de verschillende afdelingen en anderzijds voor automatische connecties tussen bijvoorbeeld het berekenen en het uittekenen van de bekisting. De keuze voor BIM levert niet alleen op kantoor tal van voordelen op; aan de hand van het model kan men bijvoorbeeld ook allerlei (2D- en 3D-) zichten genereren. De verdere uitwerking van de link met de buigstaat uit de nieuwe TV staat gepland voor de nabije toekomst.

Nadien werden de voordelen van BIM kracht bijgezet met een praktijkvoorbeeld. Hierbij werd er nauw samengewerkt tussen het studiebureau, de aannemer en de buigcentrale. Deze BIM-samenwerking resulteerde in een vervroegde oplevering en een aanzienlijke kostenbesparing.

Ten slotte werd de variatie aan mogelijkheden van de verschillende softwaretoepassingen aangetoond aan de hand van enkele korte presentaties.

bron : Allplan model, door Frank Burm van Movares, afbeelding Movares

bron : Wapeningsuitvoering door Van Noordenne voor Heijmans, foto Heijmans