Omschrijving project

Ontwerp, renovatie en verbouwing van de nieuwe zetel van TRAKK in Namen: een ruimte voor multidisciplinaire cocreatie gewijd aan kunst, ondernemerschap, wetenschap en nieuwe  technologieën.

Project op initiatief van het BEP (Economie afdeling van de Provincie Namen) en uitgevoerd in samenwerking met het Atelier de l'Arbre d'Or, Level Studio Architectes, RM Architecte, BSolutions en NC & BHAM.

Projectgegevens

Locatie:
Namen
Type project:
Uitbreiding + renovatie
Type constructie:
Overheidsproject, kantoren en co-working, creatieve HUB
Opdrachtgever:
BEP Expansion Economique sprl
Architect(en):
LEVEL studio Architectes, Atelier de l’Arbre d’Or, RM Architecte
Bouwpartners:

Het organiserende team bestaat uit drie architectenbureaus (Atelier de l’Arbre d’Or, LEVEL Architectes en RM Architecte), een studiebureau (BSolutions, met als interventies Stabiliteitsberekeningen, Speciale Technieken, EPB, en nutsvoorzieningen ), en een interieurarchitect (NC-BHAM). Al bij de aanbesteding voor diensten stelde het team aan de opdrachtgever voor om het project in BIM te coördineren en uit te voeren.

Oppervlakte:
2.500 m² <...<5.000 m²
Datum van aanvang:
2016

Gebruik BIM

Uitwisselingsplatform:
Dropbox

Gebruikers BIM

Opdrachtgever:

Graphisoft, Archicad V20

Architect(en):

Graphisoft, Archicad V20; Trimble, SketchUp; Rhino

Stabiliteitsingenieur(s):

Autodesk, Revit 2016

Ingenieur(s) technieken:

Autodesk, Revit 2016

Bestek en meetstaten (stabiliteit en speciale technieken)

Micro Construct Services, Arch Management

Omschrijving BIM

Toepassing BIM:

Het digitale model kwam reeds tot stand van bij het ontwerp en blijft verder evolueren tot aan de oplevering.
De verschillende beroepsspecifieke modellen worden aangepast al naargelang er bij de voortgang van het project nieuwe actoren bijkomen. De samenwerking Niveau 2  kwam tot stand in een OpenBIM-benadering, waarbij alle modellen regelmatig worden bijgewerkt en voor iedereen beschikbaar zijn als IFC-bestand op een gemeenschappelijke server.

Vermits het project een deel renovatie en een deel uitbreiding omvat, ligt het bijzondere karakter van het dossier in het beheer van de bouwfasen voor de vijf nauw verbonden modellen (architectuur, stabiliteit, speciale technieken, interieurdesign, nutsvoorzieningen).

Vermits alle – al dan niet te slopen – bestaande elementen reeds van bij het begin aanwezig waren in het model architectuur, werd er daarom overeengekomen dat enkel de nieuwe elementen gemodelleerd  dienden te worden in de modellen van de andere actoren. Het beheer van de afbraakwerkzaamheden wordt aldus voor alle disciplines bewaard in het model architectuur, maar elke partij blijft verantwoordelijk voor zijn deel via de geldende traditionele voorschrijvende documenten.  Deze benadering maakte het mogelijk om dubbel werk in het digitale model te vermijden, de werklast van de studiebureaus te beperken en een dialoog af te dwingen in de coördinatie.

Het werk aan het model stabiliteit bijvoorbeeld wordt verlicht aangezien een groot deel van de bestaande metalen constructie bewaard wordt. Het kiezen voor een samenwerkingsproces bleek in dit geval erg relevant, omdat het overeenkomt met de voor het project geplande BIM-toepassingen.

Ervaring BIM:

Het digitale model en zijn eigenschappen hebben voor alle actoren gezorgd voor een beter begrip van het project, een betere coördinatie tussen de beroepen, een verbeterde precisie bij de invoering van de elementen en tijdwinst bij het beheer van de meetstaten. De benutting van de nauw verbonden modellen tijdens de coördinatievergaderingen was bijzonder gunstig.

Ten slotte laat deze werkwijze ook het controlebureau en de opdrachtgever toe om het digitale model te gebruiken.