Het Belgische BIM-protocol

Om de opmars van BIM binnen België te ondersteunen en meer uniformiteit binnen een BIM-proces te brengen, heeft het WTCB in samenwerking met Cluster BIM het Belgische BIM-protocol opgesteld.

Om met BIM een kwalitatief resultaat te behalen, dienen de verschillende partners binnen een bouwproject nauw samen te werken. Dit vraagt om een vlotte communicatie en duidelijke afspraken, die per project omschreven en gebundeld worden in een BIM-protocol en een BIM-uitvoeringsplan. Om de projectpartners te ondersteunen bij het consequent opmaken van deze documenten, stelde het WTCB (in samenwerking met Cluster BIM) hiervoor referentiedocumenten op. Aan de hand van een algemene template en bijhorende handleiding kan elk project starten vanaf dezelfde basis en wordt er – ondanks de nodige projectspecifieke aanpassingen – uniformiteit in de projecten gebracht.

In een eerste fase zal het Belgische BIM-protocol beschikbaar gesteld worden in de vorm van een nationaal ontwerpreferentieprotocol.

Het Belgische BIM-protocol

Enkele bouwprofessionelen vertellen waarom een BIM-protocol volgens hen belangrijk is bij een bouwproject en wat de meerwaarde is van een nationaal referentieprotocol.

Toepassing

Dit Belgische BIM-protocol is gericht op gebouwen en is zowel in het Nederlands als in het Frans beschikbaar. Het Belgische BIM-protocol kwam tot stand met de medewerking van vele ervaren bouwprofessionelen uit verschillende domeinen en beroepsfederaties en -organisaties zoals Bouwunie, Confederatie Bouw, NAV (Netwerk Architecten Vlaanderen) en ORI (Advies- en ingenieursbureaus).

Het effectieve gebruik van dit Belgische BIM-protocol dient echter nog uitgebreid getest en geëvalueerd te worden. Indien u opmerkingen heeft met betrekking tot dit document, kunt u ons deze tot eind mei 2018 doormailen via info@bimportal.be.

Op basis van deze ontwerpversie en de ontvangen feedback zal later het effectieve Belgische BIM-protocol gepubliceerd worden. Ook een bijhorend Belgisch BIM-uitvoeringsplan zal in de loop van 2018 opgesteld worden.

Downloads

Van het Belgische BIM-protocol zijn twee versie beschikbaar: een bewerkbare template (Word-document) als basis voor een projectspecifiek BIM-protocol en een uitgebreide handleiding (PDF-document) met aanwijzingen.

Vorige versie

Met dank aan

Het Belgische BIM-protocol is opgesteld in samenwerking met Cluster BIM. De leden van deze cluster kan u hier terugvinden.

Samen voor sterk, ambitieus innoveren

Meer starters, meer blijvers, meer groeiers: daar gaan we voor! Agentschap Innoveren & Ondernemen en de Innovatieve Bedrijfsnetwerken  willen samenwerking tussen ondernemingen, kennisinstellingen en overheden faciliteren. Cluster BIM is één van deze innovatieve bedrijfsnetwerken. Ontdek de andere netwerken op www.vlaio.be/clusters. #sterkinnoveren