Het Belgische BIM-protocol en BIM-uitvoeringsplan

Om de opmars van BIM binnen België te ondersteunen en om meer uniformiteit binnen een BIM-proces te brengen, heeft Buildwise in samenwerking met Cluster BIM een Belgische BIM-protocol en BIM-uitvoeringsplan opgesteld.

Europa tilt het werken met BIM naar een nieuw niveau door het publiceren van een reeks standaard documenten (ISO 19650). Uit deze reeks zijn er ondertussen 5 delen onder NBN gepubliceerd.

Deze normen zijn niet voor iedereen even gemakkelijk te lezen en te interpreteren. Buildwise werkt volop aan de 2e generatie BIM-documenten die gealigneerd zullen zijn met deze standaard en deze ook toegankelijker moeten maken (maar In de tussentijd kan zeker nog altijd beroep worden gedaan op het BIM-protocol en bijhorende documenten).

Enkele van de documenten zijn reeds gepubliceerd: download de documenten hier: Downloads • Digital Construction

Ondersteunde informatie zoals een wiki die helpt bij het gebruiken van de templates: BIM • Digital Construction

Downloads (oude documenten)

Van het Belgische BIM-protocol en BIM-uitvoeringsplan zijn er twee versies beschikbaar: een bewerkbare template als basis voor een projectspecifiek document (Word-document), en een uitgebreide handleiding met aanwijzingen (PDF-document).

Waarom een Belgisch BIM-protocol en BIM-uitvoeringsplan?

Bij het toepassen van BIM binnen een bouwproject dienen de verschillende projectpartners nauw samen te werken.  Dit veronderstelt een vlotte communicatie en duidelijke afspraken. Deze worden omschreven en gebun­deld in een BIM-protocol en een BIM-uitvoeringsplan. Om de projectpartners te ondersteunen bij het consequent opmaken van deze documenten, stelde Buildwise (in samenwerking met Cluster BIM) referentiedocumenten op. Aan de hand van een algemene template en bijhorende handleiding kan elk project starten vanaf dezelfde basis, en wordt er – ondanks de nodige projectspecifieke aanpassingen – uniformiteit in de projecten gebracht.

Enkele bouwprofessionelen vertellen waarom een BIM-protocol volgens hen belangrijk is bij een bouwproject en wat de meerwaarde is van een nationaal referentieprotocol.

Toepassing

Dit Belgische BIM-protocol en BIM-uitvoeringsplan zijn gericht op gebouwen en zijn zowel in het Nederlands als in het Frans beschikbaar. De documenten kwamen tot stand met de medewerking van vele ervaren bouwprofessionelen uit verschillende domeinen en beroepsfederaties en -organisaties zoals de Bouwunie, Confederatie Bouw, NAV (Netwerk Architecten Vlaanderen) en ORI (Advies- en ingenieursbureaus).

Het Belgische BIM-protocol is reeds aan zijn derde versie toe. Het BIM-uitvoeringsplan daarentegen wordt voor een eerste keer gepubliceerd en zal in een eerste fase beschikbaar gesteld worden in de vorm van een nationaal ontwerpdocument. Het effectieve gebruik van dit Belgische BIM-uitvoeringsplan dient dus nog uitgebreid beproefd en beoordeeld te worden. Indien u opmerkingen heeft met betrekking tot dit document (of tot het Belgische BIM-protocol), kunt u deze doormailen via info@bimportal.be.

Met dank aan

Het Belgische BIM-protocol en BIM-uitvoeringsplan zijn opgesteld in samenwerking met Cluster BIM. De leden van deze cluster kan u hier terugvinden.

Samen voor sterk, ambitieus innoveren

Meer starters, meer blijvers, meer groeiers: daar gaan we voor! Agentschap Innoveren & Ondernemen en de Innovatieve Bedrijfsnetwerken  willen samenwerking tussen ondernemingen, kennisinstellingen en overheden faciliteren. Cluster BIM is één van deze innovatieve bedrijfsnetwerken. Ontdek de andere netwerken op www.vlaio.be/clusters. #sterkinnoveren