Hulpfiche BIM-modelleerafspraken

Buildwise en Cluster BIM stelden een hulpfiche op met modelleerafspraken om de uitwisseling van digitale bouwinformatiemodellen te ondersteunen.

Het uitwisselen van digitale bouwinformatiemodellen tussen de verschillende projectpartners (aannemers, architecten …) is een belangrijk aspect bij BIM. Deze modellen moeten eenvoudig samen te voegen en te coördineren zijn, zodat ze bruikbaar zijn voor alle partijen. Daarom moeten er afspraken gemaakt worden over de manier waarop de modellen opgebouwd zijn. Om meer uniformiteit in deze modelleerafspraken te brengen, stelde Buildwise een hulpfiche op in samenwerking met Cluster BIM.

Deze hulpfiche omvat algemene software-neutrale onderwerpen waarover men afspraken dient te maken op projectbasis. Het gaat hierbij om zaken op modelniveau (gemeenschappelijk coördinatensysteem, aslijnen en rasters, opdelingsstrategie …) en op elementniveau (opdelen van elementen, toestand van elementen, beschrijving van de materialen …). De door de projectpartners gemaakte afspraken omtrent deze onderwerpen kunnen omschreven worden in het BIM-uitvoeringsplan. Een eerste aanzet hiervoor is reeds gegeven in het Belgische BIM-uitvoeringsplan.

Downloads

Vorige versies

Met dank aan

De hulpfiche BIM-modelleerafspraken is opgesteld in samenwerking met Cluster BIM. De leden van deze cluster kan u hier terugvinden.

Samen voor sterk, ambitieus innoveren

Meer starters, meer blijvers, meer groeiers: daar gaan we voor! Agentschap Innoveren & Ondernemen en de Innovatieve Bedrijfsnetwerken  willen de samenwerking tussen ondernemingen, kennisinstellingen en overheden faciliteren. Cluster BIM is één van deze innovatieve bedrijfsnetwerken. Ontdek de andere netwerken op www.vlaio.be/clusters. #sterkinnoveren